Kaggens fågelsida

Välkommen att testa dina kunskaper om fåglar!

Detta självtest innehåller ett antal flervalsfrågor som presenteras i slumpmässig ordning. Du väljer själv hur många av dem du vill svara på.

Det finns två typer av frågor: dels sådana som handlar om att identifiera vilken art en avbildad fågel tillhör och dels karaktärsfrågor som handlar om olika fågelarters egenskaper. Om du är nybörjare på fåglar, rekommenderar vi att du börjar med artidentifieringsfrågorna som är något lättare än karaktärsfrågorna.

På vissa frågor finns det bara ett svarsalternativ som är rätt, men på andra kan det finnas flera. Du får poängavdrag för felaktiga svar så tänk dig för när du markerar dina svar. Du kan dock aldrig få mindre än noll poäng på en fråga.

Bilderna är i många fall lite otydliga, men det är ofta så man ser fåglar i fält...

Välj antal och typ av frågor. Tryck sedan på Starta för att börja.

?