KNS-logotyp Kaggens Insektssida

Kaggens mobilsida

Insektssida på Kaggens Natursida

Fjärilsommaren 2019 med bl.a. massor av tistelfjärilar inspirerade mig till att fotografera fjärilar och en del andra insekter. Resultat kan ses på Kaggens Insektssida (klicka på länken ovan) och jag hoppas att år 2020 kommer att bli ett bra insektsår med många tillfällen att fotografera nya fjärilar och andra insekter.

Datum: 2020-01-01


Riddarskinnbagge

Ordningsnamn:Halvvingar
Vetenskapligt ordningsnamn:Hemiptera
Vetenskapligt namn:Lygaeus equestris
Engelskt namn:Black-and-Red-bug
Utbredningsområde:Riddarskinnbaggen förekommer vid jordbrukslandskap och havsstränder i sydöstra Sverige upp till Uppland.
Storlek:Längd: ca 12 mm.
Fältkännetecken:Riddarskinnbaggen är en mycket vacker insekt med sin karaktäristiska röd-svart-vita teckning på ryggen. Det finns två arter av riddarskinnbagge, nämligen Lygaeus equestris och Lygaeus simulans, som är mycket lika varandra och det är i praktiken väldigt svårt att skilja på dem.
Larv:Hos skinnbaggar, som saknar puppstadium, talar man inte om larver utan om nymfer, som alltså är förstadier till den färdigutvecklade insekten. Redan de små nymferna likar den färdiga insekten till formen och efter flera skinnbyten antar de så småningom den färdiga insektens färg. Nymfer och även de färdigutvecklade riddarskinnbaggarna lever av växtsaft från tulkört och en del andra giftiga växter. Giftet ansamlas i insektens vävnader och håller predatorerna borta.
Övrigt:Riddarskinnbaggen är Gotlands landskapsinsekt.


Foto: Karl-Erik Johansson. Riddarskinnbagge
Fig. 7:1. På våren samlas riddarskinnbaggar gärna på solbelysta ytor. som på husgrunden på bilden. Västeråkers - Högby, 2019-04-13.
Foto: Karl-Erik Johansson. Riddarskinnbagge
Fig. 7:2. Närbild på riddarskinnbagge, som på ryggen har en teckning, som påminner om ett riddarkors. Västeråkers - Högby, 2019-04-13.

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.