KNS-logotyp Kaggens Insektssida

Kaggens mobilsida

Insektssida på Kaggens Natursida

Fjärilsommaren 2019 med bl.a. massor av tistelfjärilar inspirerade mig till att fotografera fjärilar och en del andra insekter. Resultat kan ses på Kaggens Insektssida (klicka på länken ovan) och jag hoppas att år 2020 kommer att bli ett bra insektsår med många tillfällen att fotografera nya fjärilar och andra insekter.

Datum: 2020-01-01


Gammafly

Ordningsnamn:Fjärilar
Vetenskapligt ordningsnamn:Lepidoptera
Vetenskapligt namn:Autographa gamma
Engelskt namn:Silver Y moth
Utbredningsområde:Gammaflyn finns i vitt skilda habitat över hela världen, men överlever inte vintrarna i ett kallare klimat. På våren flyttar fjärilarna in i en svalare klimatzon igen.
Storlek:Vingspann (imago): ca 45 mm. Längd (larv): ca 40 mm.
Fältkännetecken:Fjärilen gammafly har fått sitt namn efter framvingens utseende. Delar av teckningen påminner med lite fantasi om den grekiska bokstaven gamma. Vingarna är brun-gråspräckliga, förutom gamma-tecknet, som är vitt. Fjärilen flyger både på natten och på dagen, även om den hör till familjen Nattflyn.
Larv:Larverna, som är gröna med en ljusgrön linje längs sidan, lever av ett stort antal olika växter (bl.a. gräs, lök, tistlar, rölleka och olika videväxter mm.)
Övrigt:Även när ett gammafly sitter stilla på t.ex. en blomma, så vibrerar den vingarna på ett karaktäristiskt sätt.


Foto: Karl-Erik Johansson. Gammafly.
Fig. 8:1. Ett gammafly på väg att suga nektar från en fjärilsbuske. Här syns γ- (gamma-) tecknet tydligt på den högra framvingen. Västeråkers - Högby, 2019-08-19.


Foto: Karl-Erik Johansson. Gammafly.
Fig. 8:2. Bilden visar hur ett gammafly sticker in sugsnabeln i en blomma på fjärilsbuske. Västeråkers - Högby, 2019-08-19.


 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.