KNS-trädgårdslogotyp KNS-fågellogotyp KNS-insektslogotyp KNS-naturreservatslogotyp Kaggens Natursida

Kaggens natursida

Karta

Kartan visar det område runt Lårstaviken, Dalbyviken och Näsviken samt Alstasjön och Örsundaån, som ligger sydväst om Uppsala och som ska bevakas med avseende på fåglar. Trädgården är belägen på norra sidan av Lårstaviken.

Karta

Kartan visar det område runt Lårstaviken, Dalbyviken och Näsviken samt Alstasjön och Örsundaån, som ligger sydväst om Uppsala och som ska bevakas med avseende på fåglar. Trädgården är belägen på norra sidan av Lårstaviken.Välkommen!

Välkommen till webbplatsen Kaggens Natursida.

Webbplatsen heter Kaggens Natursida därför att den innehåller flera delar, som har med naturen i vårt närområde att göra. För närvarande finns det en trädgårdsdel, en fågeldel och en insektsdel.

Trädgårdsdelen (Kaggens Trädgårdssida) innehåller information om de växter vi har egen erfarenhet av och tips om hur dessa växter ska skötas och förökas. Trädgårdsdelen innehåller för närvarande 211 växtsidor med tillhörande bildmaterial.

Fågeldelen (Kaggens Fågelsida) innehåller information om de fåglar jag träffar på i området. Fågeldelen innehåller för närvarande 143 fågelsidor, på 60% av dessa sidor finns även bilder på respektive fågel.

Insektsdelen (Kaggens Insektssida) innehåller information om de insekter i området, som jag har lyckats fotografera. Insektsdelen innehåller för närvarande 62 insektssidor och på alla dessa sidor finns även en eller flera bilder på respektive insekt.

Naturreservatsdelen är det senaste tillskottet och öppnades 2023-06-01. Syftet med denna del är att öka intresset för naturreservat och att inspirera till besök i dem.

Underlaget till kartbilden är hämtat från OpenStreetMap (www.openstreetmap.org).

Bilder och information på Kaggens Natursida får användas för icke-kommersiella ändamål enligt de villkor, som gäller för Creative Commons Sverige Licens 2.5.

Kaggen & Irja

Karta

Kartan visar det område runt Lårstaviken, Dalbyviken och Näsviken samt Alstasjön och Örsundaån, som ligger sydväst om Uppsala och som ska bevakas med avseende på fåglar. Trädgården är belägen på norra sidan av Lårstaviken.