KNS-logotyp Kaggens Insektssida

Kaggens mobilsida

Bastardsvärmare, sexfläckig

Ordningsnamn:Fjärilar
Vetenskapligt ordningsnamn:Lepidoptera
Vetenskapligt namn:Zygaena filipendulae
Engelskt namn:Burnet, Six-spot
Utbredningsområde:Sexfläckig bastardsvärmare är allmän i Götaland och mindre allmän i södra Svealand.
Storlek:Vingspann (imago): ca 35 mm. Längd (larv): ca 25 mm.
Fältkännetecken:Bastardsvärmare är små juveler i den svenska fjärilsfaunan med sina röda och blå vingar. Det finns 6 arter av bastardsvärmare inom släktet Zygaena i Sverige och det kan vara lite knepigt att säkert artbestämma några av dem. Den sexfläckiga är dock relativt lätt att identifiera med sina 6 röda och runda fläckar mot blå bakgrund på varje framvinge. Det är lätt att komma nära en bastardsvärmare, eftersom de inte fruktar predatorer tack vare sin giftighet (se nedan).
Larv:Larven är gulgrön med svarta prickar och försedd med hår. Larven lever huvudsakligen av kärringtand. Både larv, puppa och fjäril är giftiga på grund av vätecyanid (HCN), som kommer från larvens värdväxt.
Övrigt:Tack för tipset, som resulterade i nedanstående bilder, Gunilla Nehlin!

Foto: Kaggen. Sexfläckig bastardsvärmare.
Fig. 5:1. Sexfläckig bastardsvärmare suger nektar från en vägtistel. Hässle, 2019-07-20.


Foto: Kaggen. Sexfläckig bastardsvärmare.
Fig. 5:2. Sexfläckiga bastardsvärmare på vägtistel. På bild A, kan man se att vingfärgen varierar med hur ljuset faller på vingen (jfr Fig. 5:1). På bild B ser man på den ena fjärilen att bakvingarna, är helt röda med en smal mörkblå kant. Bild C visar parningsakten. Hässle, 2019-07-20.

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.