KNS-logotyp Kaggens Insektssida

Kaggens mobilsida

Prickig tigerspinnare

Ordningsnamn:Fjärilar
Vetenskapligt ordningsnamn:Lepidoptera
Vetenskapligt namn:Spilosoma lubricipedum
Engelskt namn:White ermine
Utbredningsområde:Fjärilen vanlig eller mindre vanlig i södra och mellersta Sverige.
Storlek:Vingspann (imago): 35-45 mm. Längd (larv): upp till ca 45 mm.
Fältkännetecken:Predatorer lämnar ofta tigerspinnaren i fred eftersom bakkroppen innehåller gifter, som histamin och acetylkolin. När fjärilen känner sig hotad, visar den därför gärna bakkroppen som en varningssignal.
Larv:Larven lever av många olika växtarter, bl.a. groblad, vide, olika skräppor, hallon maskrosor, fibblor och rödklöver mm. Larverna födosöker på natten.
Övrigt:

Prickig tigerspinnare.  Foto: Kaggen.
Fig. 52:1. Prickig tigerspinnare, som har landat på vår kaktus (Svärmors kudde). Taggarna tycks dock inte bekomma den nämnvärt. På denna bild är vingarna ihopfällda utmed kroppen. Västeråkers - Högby, 2021-05-30.


Prickig tigerspinnare.  Foto: Kaggen.
Fig. 52:2. Samma fjäril, som ovan och fotograferad vid samma tillfälle, men här med utfällda vingar.


Prickig tigerspinnare.  Foto: Kaggen.
Fig. 52:3. Samma fjäril, som ovan och fotograferad vid samma tillfälle, men här sedd rakt framifrån.


Prickig tigerspinnare.  Foto: Kaggen.
Fig. 52:4. Samma fjäril, som ovan och fotograferad vid samma tillfälle, men här visar fjärilen den vackert färgade bakkroppen. Detta är en varningssignal, eftersom fjärilen är giftig.


 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.