KNS-logotyp Kaggens Insektssida

Kaggens mobilsida

Gammafly

Ordningsnamn:Fjärilar
Vetenskapligt ordningsnamn:Lepidoptera
Vetenskapligt namn:Autographa gamma
Engelskt namn:Silver Y moth
Utbredningsområde:Gammaflyn finns i vitt skilda habitat över hela världen, men överlever inte vintrarna i ett kallare klimat. På våren flyttar fjärilarna in i en svalare klimatzon igen.
Storlek:Vingspann (imago): ca 45 mm. Längd (larv): ca 40 mm.
Fältkännetecken:Fjärilen gammafly har fått sitt namn efter framvingens utseende. Delar av teckningen påminner med lite fantasi om den grekiska bokstaven gamma. Vingarna är brun-gråspräckliga, förutom gamma-tecknet, som är vitt. Fjärilen flyger både på natten och på dagen, även om den hör till familjen Nattflyn.
Larv:Larverna, som är gröna med en ljusgrön linje längs sidan, lever av ett stort antal olika växter (bl.a. gräs, lök, tistlar, rölleka och olika videväxter mm.)
Övrigt:Även när ett gammafly sitter stilla på t.ex. en blomma, så vibrerar den vingarna på ett karaktäristiskt sätt.


Foto: Karl-Erik Johansson. Gammafly.
Fig. 8:1. Ett gammafly på väg att suga nektar från en fjärilsbuske. Här syns γ- (gamma-) tecknet tydligt på den högra framvingen. Västeråkers - Högby, 2019-08-19.


Foto: Karl-Erik Johansson. Gammafly.
Fig. 8:2. Bilden visar hur ett gammafly sticker in sugsnabeln i en blomma på fjärilsbuske. Västeråkers - Högby, 2019-08-19.


 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.