KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Storskarv

Familjenamn:Skarvar
Vetenskapligt familjenamn:Phalacrocoracidae
Vetenskapligt namn:Phalacrocorax carbo
Engelskt namn:Great Cormorant
Häckningsområde:Häckar i Svealand, Götaland och utefter Norrlandskusten.
Flyttvanor:Storskarven är en flyttfågel, som behöver öppet vatten och många individer tillbringar vintrarna i södra Östersjön.
Storlek:Längd: ca 86 cm, vingspann: ca 135 cm och vikt: ca 3000 g.
Fältkännetecken:Storskarven kan knappast förväxlas med någon fågel eftersom toppskarven är mycket sällsynt och nog inte har setts i Svealand. En vuxen storskarv är mycket mörk, medan ungfåglarna har vit buk och grått bröst och strupe. Häckande fågel har en vit lårfläck. Storskarven lever i stora kolonier och huvudfödan är fisk. Man kan ofta se storskarven torka vingarna efter ett fiskedyk genom att breda ut dem. De måste torka vingarna eftersom de inte har någon fettkörtel att smörja in fjädrarna med. Om man lyckas komma nära en storskarv, kan man se deras vackra ögon med grönblå iris.

Storskarv. Foto: Kaggen.
Fig. 42:1. Bilden visar delar av en storskarvskoloni vid Landholmarnas naturreservat i Gorran. I bild A kan man bl.a. se två fåglar, som torkar vingarna och en ungfågel, som visar det ljusa bröstet. På bild B kan man kanska ana de vackra gröna ögonen på åtminstone de två övre skarvarna. Bilderna C och D visar flygande fåglar. Datum: 2016-09-05.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.