KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Fågelobservationer 2015 - 2021

Nedanstående tabell är sorterad taxonomiskt. Klicka på en spaltrubrik om du vill sortera i bokstavsordning eller efter första observationsdatum något av åren.

Fågelart2021202020192018201720162015Vetenskapligt namn
Knölsvan2021-01-012020-01-032019-01-032018-04-032017-01-032016-03-262015-04-21Cygnus olor
Sångsvan2021-01-032020-01-052019-01-032018-03-272017-02-282016-03-162015-07-07Cygnus cygnus
Bläsgås--2019-03-272018-04-11-2016-03-24-Anser albifrons
Sädgås--2019-03-272018-04-11-2016-09-02-Anser fabalis
Grågås2021-03-132020-03-092019-02-272018-04-032017-03-122016-03-162015-04-08Anser anser
Kanadagås2021-04-262020-03-222019-03-252018-04-112017-03-222016-03-16-Branta canadensis
Vitkindad gås--2019-03-272018-04-11-2016-03-24-Branta leucopsis
Gräsand2021-01-012020-01-052019-01-052018-01-062017-01-032016-01-032015-04-13Anas platyrhynchos
Snatterand2021-05-162020-05-052019-04-262018-04-16---Anas strepera
Stjärtand2021-03-30----2016-04-01-Anas acuta
Skedand2021-05-312020-05-052019-05-20----Anas clypeata
Bläsand2021-04-132020-04-10-----Anas penelope
Kricka2021-03-292020-04-102019-03-262018-04-112017-04-232016-03-272015-04-13Anas crecca
Amerikansk kricka-----2016-04-05-Anas carolinensis
Årta-2020-04-102019-04-262018-04-28---Anas querquedula
Vigg2021-03-302020-02-042019-01-032018-04-282017-01-032016-04-012015-03-21Aythya fuligula
Knipa2021-03-282020-02-042019-03-222018-04-112017-03-282016-03-162015-03-30Bucephala clangula
Salskrake-------Mergus albellus
Storskrake2021-01-042020-01-052019-01-072018-04-212017-03-272016-01-032015-03-21Mergus merganser
Rapphöna-2020-01-242019-08-22----Perdix perdix
Vaktel-------Coturnix coturnix
Fasan2021-01-012020-01-132019-04-102018-01-192017-01-152016-03-162015-04-08Phasianus colchicus
Svarthakedopping-2020-05-112019-04-262018-04-22-2016-04-18-Podiceps auritus
Smådopping-2020-05-08-----Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping2021-04-032020-04-112019-04-032018-04-212017-03-282016-04-012015-04-13Podiceps cristatus
Gråhakedopping2021-05-312020-05-052019-05-202018-04-19---Podiceps grisegena
Storskarv2021-04-212020-04-102019-03-232018-04-282017-04-292016-04-082015-04-13Phalacrocorax carbo
Rördrom2021-05-16-2019-05-202018-05-02---Botaurus stellaris
Ägretthäger---2018-05-02---Casmerodius albus
Gråhäger2021-01-042020-04-112019-03-302018-04-162017-03-292016-05-052015-03-30Ardea cinerea
Havsörn2021-01-202020-01-242019-01-032018-02-032017-01-242016-02-082015-01-26Haliaeetus albicilla
Fiskgjuse2021-08-13-2019-05-202018-06-242017-07-112016-04-052015-04-21Pandion haliaetus
Kungsörn-------Aquila chrysaetos
Brun kärrhök2021-05-302020-05-052019-04-032018-04-172017-04-222016-04-082015-04-13Circus aeruginosus
Blå kärrhök-------Circus cyaneus
Ormvråk2021-01-172020-01-022019-02-272018-01-202017-02-212016-02-012015-02-11Buteo buteo
Fjällvråk2021-01-052020-02-102019-12-28----Buteo lagopus
Sparvhök-2020-01-092019-01-272018-02-04-2016-01-082015-01-13Accipiter nisus
Duvhök-2020-03-29-2018-01-28---Accipiter gentilis
Tornfalk-2020-01-132019-07-192018-07-282017-08-102016-04-08-Falco tinnunculus
Vattenrall----2017-02-06--Rallus aquaticus
Rörhöna2021-05-312020-05-052019-04-052018-04-19---Gallinula chloropus
Sothöna2021-05-162020-05-082019-03-272018-04-112017-05-292016-04-18-Fulica atra
Trana2021-03-262020-03-112019-03-092018-03-252017-03-172016-03-192015-03-19Grus grus
Strandskata2021-05-162020-05-052019-04-24----Haematopus ostralegus
Mindre strandpipare-2020-05-05--2017-05-29--Charadrius dubius
Tofsvipa2021-03-132020-03-092019-03-222018-03-272017-03-222016-03-162015-04-13Vanellus vanellus
Grönbena2021-05-082020-05-05---2016-05-052015-05-09Tringa glareola
Skogssnäppa---2018-04-172017-04-232016-07-042015-04-21Tringa ochropus
Drillsnäppa-2020-04-142019-07-25-2017-05-21--Actitis hypoleucos
Rödbena------2015-04-21Tringa totanus
Gluttsnäppa-2020-05-08--2017-04-28--Tringa nebularia
Storspov--2019-07-03----Numenius arquata
Småspov-2020-05-05-2018-05-02---Numenius phaeopus
Morkulla2021-04-11-2019-07-282018-05-142017-06-072016-05-09-Scolopax rusticola
Enkelbeckasin2021-03-302020-04-102019-04-052018-04-162017-04-232016-04-082015-04-21Gallinago gallinago
Brushane-2020-05-08-----Philomachus pugnax
Skrattmås2021-04-212020-04-142019-03-272018-04-112017-04-212016-05-022015-03-30Larus ridibundus
Fiskmås2021-04-18-2019-03-252018-04-172017-04-042016-04-012015-04-21Larus canus
Gråtrut-2020-03-012019-04-032018-04-172017-09-07--Larus argentatus
Havstrut----2017-09-182016-08-23-Larus marinus
Fisktärna2021-05-162020-05-052019-05-012018-04-212017-04-292016-05-052015-05-16Sterna hirundo
Tamduva2021-10-262020-01-07-2018-10-162017-01-20--Columba livia (domest.)
Skogsduva2021-03-162020-03-092019-02-272018-03-282017-03-25-2015-05-16Columba oenas
Ringduva2021-03-282020-03-092019-03-202018-03-312017-03-172016-03-272015-03-30Columba palumbus
Gök2021-05-282020-05-112019-05-222018-05-152017-05-272016-05-092015-05-21Cuculus canorus
Kattuggla2021-01-042020-12-062019-01-16--2016-10-222015-06-05Strix aluco
Tornseglare2021-05-242020-06-132019-05-302018-05-252017-06-032016-05-202015-06-04Apus apus
Kungsfiskare----2017-07-11--Alcedo atthis
Spillkråka2021-02-252020-08-182019-01-232018-07-272017-02-212016-09-062015-04-21Dryocopus martius
Gröngöling2021-05-122020-01-292019-02-132018-01-312017-02-072016-03-092015-07-14Picus viridis
Gråspett-------Picus canus
Större hackspett2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Dendrocopos major
Vitryggig hackspett-------Dendrocopos leucotos
Mindre hackspett2021-10-11-2019-04-01-2017-06-22-2015-03-30Dendrocopos minor
Göktyta2021-05-022020-04-202019-04-262018-04-212017-05-022016-04-232015-04-23Jynx torquilla
Sånglärka2021-04-202020-03-272019-03-222018-04-012017-03-122016-03-162015-03-30Alauda arvensis
Ladusvala2021-05-172020-05-102019-05-272018-05-202017-06-062016-05-302015-05-16Hirundo rustica
Hussvala--2019-05-292018-05-022017-08-15--Delichon urbicum
Ängspiplärka--2019-05-20----Anthus pratensis
Trädpiplärka-2020-05-21-2018-04-30-2016-06-11-Anthus trivialis
Sädesärla2021-04-132020-04-102019-04-022018-04-082017-04-242016-04-122015-04-13Motacilla alba
Strömstare-2020-01-24-2018-01-202017-01-242016-12-15-Cinclus cinclus
Sidensvans2021-01-032020-02-022019-01-082018-01-292017-01-022016-01-032015-01-07Bombycilla garrulus
Järnsparv--2019-04-10----Prunella modularis
Rödhake2021-01-242020-04-102019-03-272018-01-212017-04-212016-04-112015-04-30Erithacus rubecula
Näktergal2021-05-162020-05-072019-05-212018-05-052017-05-162016-05-182015-06-04Luscinia luscinia
Rödstjärt2021-05-22--2018-08-13--2015-05-03Phoenicurus phoenicurus
Stenskvätta2021-05-232020-05-062019-04-262018-04-252017-05-212016-04-222015-05-10Oenanthe oenanthe
Buskskvätta2021-05-23--2018-07-072017-05-162016-05-052015-05-09Saxicola rubetra
Taltrast2021-04-072020-03-262019-04-032018-04-092017-04-212016-05-242015-04-23Turdus philomelos
Rödvingetrast--2019-04-102018-04-092017-03-262016-04-162015-04-15Turdus iliacus
Dubbeltrast------2015-04-15Turdus viscivorus
Björktrast2021-01-102020-01-052019-01-022018-01-032017-01-022016-01-022015-01-01Turdus pilaris
Koltrast2021-01-012020-01-022019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Turdus merula
Trädgårdssångare2021-06-152020-06-03-----Sylvia borin
Svarthätta2021-06-07--2018-05-18-2016-05-242015-05-03Sylvia atricapilla
Törnsångare2021-05-222020-05-052019-06-012018-06-26---Sylvia communis
Sävsångare-2020-06-21-2018-05-052017-06-062016-05-24-Acrocephalus schoenobaenus
Gräshoppsångare-----2016-05-242015-06-04Locustella naevia
Rörsångare--2019-07-202018-05-26-2016-05-24-Acrocephalus scirpaceus
Busksångare2021-06-14------Acrocephalus dumetorum
Trastsångare-----2016-07-03-Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare-2020-06-022019-06-05--2016-05-24-Hippolais icterina
Lövsångare-2020-05-16-2018-05-212017-06-282016-05-05-Phylloscopus trochilus
Grönsångare--2019-05-192018-04-30-2016-06-11-Phylloscopus sibilatrix
Gransångare----2017-08-222016-09-21-Phylloscopus collybita
Gärdsmyg-2020-10-272019-06-18-2017-03-112016-10-21-Troglodytes troglodytes
Grå flugsnappare2021-06-20-2019-07-062018-06-13-2016-06-11-Muscicapa striata
Svartvit flugsnappare2021-05-192020-05-022019-04-282018-04-302017-05-012016-05-062015-04-27Ficedula hypoleuca
Talgoxe2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Parus major
Svartmes---2018-01-262017-01-22--Parus ater
Blåmes2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Parus caeruleus
Tofsmes----2017-01-222016-12-202015-01-01Parus cristatus
Entita 2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-032015-01-01Parus palustris
Stjärtmes--2019-12-072018-03-012017-01-22--Aegithalos caudatus
Nötväcka2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Sitta europaea
Trädkrypare-2020-08-102019-02-252018-01-162017-01-262016-09-222015-03-30Certhia familiaris
Varfågel2021-01-052020-03-09---2016-01-20-Lanius excubitor
Törnskata2021-08-092020-05-25-2018-08-16---Lanius collurio
Skata2021-01-012020-01-072019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Pica pica
Nötskrika2021-01-012020-01-292019-09-252018-01-132017-01-182016-03-292015-01-10Garrulus glandarius
Nötkråka----2017-12-29--Nucifraga caryocatactes
Kaja2021-01-212020-01-022019-02-112018-01-202017-01-102016-01-032015-04-21Corvus monedula
Gråkråka (Kråka)2021-01-012020-01-022019-01-022018-01-202017-01-032016-01-012015-01-15Corvus cornix
Korp2021-01-012020-01-022019-01-202018-01-032017-01-202016-01-022015-01-01Corvus corax
Stare2021-04-172020-03-062019-03-222018-04-012017-03-202016-02-202015-04-05Sturnus vulgaris
Gråsparv--2019-01-022018-01-062017-02-042016-01-012015-12-01Passer domesticus
Pilfink2021-01-102020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Passer montanus
Bofink2021-03-172020-03-202019-03-102018-03-102017-03-202016-02-142015-03-21Fringilla coelebs
Bergfink2021-04-05--2018-04-09--2015-01-01Fringilla montifringilla
Hämpling-2020-04-23-2018-04-26-2016-05-022015-05-14Carduelis cannabina
Vinterhämpling-------Linaria flavirostris
Gråsiska--2019-01-012018-01-012017-12-042016-01-042015-12-14Acanthis flammea flammea
Steglits2021-01-032020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-042015-01-02Carduelis carduelis
Grönfink2021-01-012020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Carduelis chloris
Grönsiska2021-04-052020-02-012019-04-052018-01-012017-03-012016-01-032015-02-02Carduelis spinus
Domherre2021-01-012020-01-112019-01-012018-01-012017-01-022016-01-032015-01-02Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck2021-04-072020-01-272019-01-012018-01-042017-01-022016-03-042015-01-18Coccothraustes coccothraustes
Sävsparv2021-06-092020-05-252019-04-032018-04-282017-04-262016-04-08-Emberiza schoeniclus
Ortolansparv-----2016-05-05-Emberiza hortulana
Gulsparv2021-01-052020-02-042019-01-012018-01-232017-01-042016-01-012015-01-04Emberiza citrinella

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.