KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Sädgås

Familjenamn:Andfåglar
Vetenskapligt familjenamn:Anatidae
Vetenskapligt namn:Anser fabalis
Engelskt namn:Bean Goose
Häckningsområde:Häckar i nordöstra Europa och Asien.
Flyttvanor:Sädgåsen är en flyttfågel, som övervintrar på spridda ställen i södra Europa och Asien.
Storlek:Längd: ca 80 cm, vingspann: ca 160 cm och vikt: ca 3 kg.
Fältkännetecken:Sädgåsen har en komplicerad taxonomi med fem underarter, som har olika utbredning och lite olika utseende.
Huvud och hals är mörkare än hos de andra gässen. Benen är orangefärgade liksom hos bläsgåsen, vilket skiljer dem från grågåsen, som har skära ben. Näbben är kort och trubbig och har en svart spets. Vissa individer har en vit bård runt näbbroten.

Sädgäss. Foto: Kaggen.
Fig. 102:1. Bilden visar huvudsakligen sädgäss, som rastar på Wiks västra strandäng. Fyra av sädgässen har GPS-sändare runt
halsen och ingår i ett nordiskt projekt, där man studerar sädgässens flyttvägar. Datum: 2024.03-22.


Sädgås. Foto: Kaggen.
Fig. 102:2. Närbild på en av de GPS-bärande sädgässen. Man ser att den också är ringmärkt. Två grågäss simmar i bäcken, som
rinner ut vid Wiks västra strandäng. Datum: 2024.03-22.


Sädgås. Foto: Kaggen.
Fig. 102:3. Bilden visar delar av en flock sädgäss (ca 50 st), som flyger över Högby mot söder. Fem individer från
samma flock har lagts in från en tidigare bild. Datum: 2016-09-02.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.