KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Gärdsmyg

Familjenamn:Gärdsmygar
Vetenskapligt familjenamn:Troglodytidae
Vetenskapligt namn:Troglodytes troglodytes
Engelskt namn:Winter Wren
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige utom nordligaste Norrland.
Flyttvanor:I norra Europa är gärdsmygen delvis en flyttfågel som under vintern flyttar till västra och mellersta Europa. För övrigt en stannfågel.
Storlek:Längd: ca 10 cm, vingspann: ca. 15 cm och vikt: ca 9 g.
Fältkännetecken:Gärdsmygen är en liten brunspräcklig fågel (mellan svartmes och kungsfågel i storlek), som tack vare sin storlek, sin oftast resta stjärt och korta hals är omisskännlig. Gärdsmygen håller ofta till vid rishögar och busksnår. I Sverige finns det bara två fågelarter, som är mindre än gärdsmyg, nämligen kungsfågel och brandkronad kungsfågel.

Gärdsmyg. Foto: Kaggen.
Fig. 104:1. Figuren visar en gärdsmyg i närheten av bo med ungar. I bilderna A och B lyfter fågeln mot boet från sin kontrollposition. I bilderna C, D och E ges en provkarta på frukostmenyn för fågelungarna. Ytternäs 2019-06-24.


Gärdsmyg. Foto: Kaggen.
Fig. 104:2. Bilden visar en gärdsmyg, som sitter och sjunger på taket av en redskapsbod. Bilderna visar att stjärten inte alltid hålls upprest, även om den oftast gör det. Plats: Ile de Brehat, Bretagne, Frankrike. Datum: 2017-04-11.


Gärdsmyg. Foto: Kaggen.
Fig. 104:3. Bilden visar en gärdsmyg, som uppehåller sig i ett busksnår där den troligen häckar i närheten eftersom den varnar och verkar lite bekymmrad över fotografens närvaro. Plats: Ile de Brehat, Bretagne, Frankrike. Datum: 2017-04-11.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.