KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

FågelobservationerSenaste observationer

Wiks västra strandäng levererar

Idag (2024-04-11) observerades bl.a. följande fåglar vid Wiks västra strandäng:

  • Två snatteränder i par
  • Två bläsänder i par
  • Två årtor i par
  • Massor av krickor
  • En rödbena
  • Ca 10 enkelbeckasiner
  • Två skogssnäppor
  • En rördrom hördes tuta
  • Mm. mm. mm.

Notisens datum: 2024-04-11

Strömstare

Familjenamn:Strömstarar
Vetenskapligt familjenamn:Cinclidae
Vetenskapligt namn:Cinclus cinclus
Engelskt namn:White-throated Dipper
Häckningsområde:Häckar sparsamt i nästan hela Sverige.
Flyttvanor:Nordliga populationer flyttar söderut. Stannfågel i sydliga delar av Sverige, om den hittar öppet strömmande vatten där den kan födosöka.
Storlek:Längd: ca 18 cm, vingspann: ca. 28 cm och vikt: ca 60 g.
Fältkännetecken:En kompakt fågel, mellan domherre och koltrast i storlek. Strömstaren är mörkbrun och omisskännlig med sin mycket karaktäristiska vita haklapp. Vintertid kan man se fågeln födosöka i grunt strömmande vatten där den dyker efter insekter.

Läte(n):

Kan sjunga mitt i smällkalla vintern med porlande, gnisslande och knarrande toner.

Strömstare. Foto: Kaggen.
Fig. 105:1. Strömstare, som födosöker i asptrappan vid Kvarnfallet i centrala Uppsala. Under vinterhalvåret ser man ofta strömstarar vid denna lokal. Det är lättare att komma nära dessa fåglar, som är vana vid människor, än strömstararna, som brukar hålla till vid Vånsjöbro (jfr. Fig. 105:3). Datum: 2018-01-03.


Strömstare. Foto: Kaggen.
Fig. 105:2. Bilden visar samma strömstare,som i Fig. 105:1, men ur olika vinklar. På bild B ser man tydligt den vita blinkhinnan. Datum: 2018-01-03.


Strömstare. Foto: Kaggen.
Fig. 105:3. Strömstare, som söker efter insekter i Örsundaån vid Vånsjöbro. I bilden A där strömstaren sitter vid strandbrinken, kan man se att den har en vit blinkhinna. I bilderna B och C har den hoppat ut i forsen och i bilderna D och E har den sökt sig till lite lugnare vatten för att dyka. I bilden F är strömstaren helt under ytan. Datum: 2016-12-18.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.