KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Mindre hackspett

Familjenamn:Hackspettar
Vetenskapligt familjenamn:Picidae
Vetenskapligt namn:Dendrocopos minor
Engelskt namn:Lesser Spotted Woodpecker
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige utom i den nordligaste delen av fjällkedjan.
Flyttvanor:Mindre hackspett är huvudsakligen en stannfågel.
Storlek:Längd: ca 15 cm, vingspann: ca 27 cm och vikt: ca 25 g.
Fältkännetecken:Mindre hackspett är vår minsta hackspett och den är ungefär lika stor som en domherre. Mindre hackspett har liksom vitryggig hackspett randiga vingsidor och saknar den större hackspettens stora, vita och ovala skulderfläckar. Mindre hackspett har en klen näbb och saknar rött på undergumpen.

Läte(n):

Mindre hackspett trummar men ljudet är tunnare och längre än ljudet från en trummande större hackspett. Vårsången liknar göktytans sång, men är inte riktigt lika gnällig.


Mindre hackspett. Foto: Kaggen.
Fig. 33:1. Ungfågel av mindre hackspett, som födosöker i en tall i närheten av Västeråkers - Högby. Notera den tvär­randiga ryggen och vingsidorna samt att den saknar rött på under­gumpen, vilket syns på den vänstra bilden.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.