KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Brun kärrhök

Familjenamn:Hökartade rovfåglar
Vetenskapligt familjenamn:Accipitridae
Vetenskapligt namn:Circus aeruginosus
Engelskt namn:Western Marsh-Harrier
Häckningsområde:Häckar i södra Svealand och Götaland.
Flyttvanor:Brun kärrhök är en flyttfågel, som övervintrar i Medelhavsområdet och tropiska Afrika.
Storlek:Längd: ca 50 cm, vingspann: ca 130 cm och vikt: ca 650 g.
Fältkännetecken:Honan av brun kärrhök är ganska jämnbrun med gräddgul hjässa och strupe samt ljusa fält på vingarnas framkanter. När hanen flyger, kan man urskilja tre olika färgfält. Svart längst ut på vingarna. Sedan ett ljust (nästan vitt) fält på den mellersta och bakre delen av vingen. Kroppen och den främre delen av vingen närmast kroppen är brun. Sedan finns det bruna kärrhökshannar, som bara har två färgfält på vingarna. Det svarta fältet längst ut och för övrigt en väldigt ljus vingen (nästan som blå kärrhök). Buken på den bruna kärrhöken är dock alltid brun eller rödbrun.

Brun kärrhök. Foto: Kaggen.
Fig. 145:1. Brun kärrhök (hona), som födosöker över Wiks SV strandäng. Honan är ganska jämnbrun, men har ljus hjässa och ljusa framkanter på vingarna. Datum: 2018-04-17.


Brun Kärrhök. Foto: Kaggen.
Fig. 145:2. Brun kärrhök (hona) fotograferad i olika vinklar. Hon födosöker över Wiks SV strandäng och i bild E blir hon mobbad av en tofsvipa, som inte gillar hennes närvara vid häckningsplatsen. I bild C ser man den ljusa hjässa och de ljusa framkanterna på vingarna. Alla bilderna visar samma individ. Datum: 2018-04-17.


Brun kärrhök. Foto: Kaggen.
Fig. 145:3. Brun kärrhök (hane), som födosöker över ängen söder om Högby gård. Det är lätt att känna igen en kärrhökshane genom de tre-färgade vingarna. Mörkt längst ut, ljust i mitten och brunt närmast kroppen. Det är samma individ på de sex bilderna. Datum: 2016-04-08.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.