KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Spillkråka

Familjenamn:Hackspettar
Vetenskapligt familjenamn:Picidae
Vetenskapligt namn:Dryocopus martius
Engelskt namn:Black Woodpecker
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige utom i fjällkedjan.
Flyttvanor:Spillkråkan är en stannfågel.
Storlek:Längd: ca 50 cm, vingspann: ca 70 cm och vikt: ca 300 g.
Fältkännetecken:Spilkråkan är vår största hackspett och den är omisskännlig med sin kolsvarta fjäderdräkt och med ilröd hjässa. Hanens hela hjässa är ilröd, medan bara honans bakhjässa är ilröd. Även boungarna har röda hjässor. Boet hackas ofta ut på en stor asp.

Läte(n):

Spillkråkan har tre olika läten förutom att den trummar mycket kraftigt med glesa virvlar på våren. När den flyger kan man ofta höra ett långt "skorrande/rullande R" och när den sedan sätter sig på en trädstam utstöter den ett klagande läte, som är mycket karaktäriskt liksom föregående läte. Det sista lätet är väldigt lika gröngölingens "skrattande" läte och därför svårt att basera en säker identifiering på.

Lyssna på det klagande lättet från en spillkråka, som just har satt sig på en trädstam:

Inspelat i Wiks Naturpark, 2021-05-12.


Spillkråka (bohål). Foto: Kaggen
Fig. 48:1. Om det ser ut så här runt stammen på en större asp (A), kanske man kan hitta spillkråkans bohål (B) några meter upp på stammen. Bohålet är inte runt utan ovalt (typiskt för spillkråka). Wiks Naturpark, datum: 2022-03-29.


Spillkråka. Foto: Kaggen
Fig. 48:2. Har man tur, kan man också få syn på en spillkråka, som håller på att hacka ut ett bohål. Det är hanen man ser på bilden som har en heltäckande röd hjässa. Notera den kraftiga huggmejseln i bild C. Wiks naturpark, 2022-04-01.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.