KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Spillkråka

Familjenamn:Hackspettar
Vetenskapligt familjenamn:Picidae
Vetenskapligt namn:Dryocopus martius
Engelskt namn:Black Woodpecker
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige utom i fjällkedjan.
Flyttvanor:Spillkråkan är en stannfågel.
Storlek:Längd: ca 50 cm, vingspann: ca 70 cm och vikt: ca 300 g.
Fältkännetecken:Spilkråkan är vår största hackspett och den är omisskännlig med sin kolsvarta fjäderdräkt och med ilröd hjässa. Hanens hela hjässa är ilröd, medan bara honans bakhjässa är ilröd. Även boungarna har röda hjässor. Boet hackas ofta ut på en stor asp.

Läte(n):

Spillkråkan har tre olika läten förutom att den trummar mycket kraftigt med glesa virvlar på våren. När den flyger kan man ofta höra ett långt "skorrande/rullande R" och när den sedan sätter sig på en trädstam utstöter den ett klagande läte, som är mycket karaktäriskt liksom föregående läte. Det sista lätet är väldigt lika gröngölingens "skrattande" läte och därför svårt att basera en säker identifiering på.

Lyssna på det klagande lättet från en spillkråka, som just har satt sig på en trädstam:

Inspelat i Wiks Naturpark, 2021-05-12.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.