KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Enkelbeckasin

Familjenamn:Snäppor
Vetenskapligt familjenamn:Scolopacidae
Vetenskapligt namn:Gallinago gallinago
Engelskt namn:Common Snipe
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige.
Flyttvanor:Enkelbeckasinen är en flyttfågel, som övervintrar i västra och södra Europa.
Storlek:Längd: ca 26 cm, vingspann: ca 42 cm och vikt: ca 90 g.
Fältkännetecken:Enkelbeckasinen är en liten brunspräcklig vadarfågel med oproportionerligt lång näbb. Fågeln kan ev förväxlas med morkulla (som är betydligt större), dubbelbeckasin och dvärgbeckasin. Enkelbeckasinen har en karaktäristisk bred vit bakkant på vingarna, som ses i flykten. Den har också en ljus "mittbena", som skiljer den från dvärgbeckasinen vars mittbena är mörk.

Läte(n):

Sången från spelplatsen, som kan vara en låg stolpe eller en grästuva, är ett enformigt "tick-a tick-a tick-a", som kan pågå ganska länge. Revirlätet är det s.k. horsandet, som enkelbeckasinen åstadkommer genom att under flykten dyka och låta de yttre sjärtpennorna vibrera. Ljudet är märkligt och låter närmast som surrandet från någon insekt. Detta ljud har också givit fågeln namnet horsgök.

Lyssna på enkelbeckasinens enformiga "sång". I bakgrunden hörs några andra fåglar (ringduva, bofink och grågäss):

Inspelat vid Wiks östra strandäng, 2021-04-28.


Enkelbeckasin. Foto: Kaggen.
Fig. 55:1. Enkelbeckasin, som hävdar revir på Wiks västra strandäng. Datum: 2023-05-16.


Enkelbeckasin. Foto: Kaggen.
Fig. 55:2. Enkelbeckasin vid Wiks standäng. På flygbilden i mitten kan man se den breda vita bakkanten på vingen, som skiljer enkelbeckasin från dubbelbeckasin. På de nedre bilderna t.v. och t.h. kan man se den vita ovattrade buken, som också skiljer enkelbeckasin från dubbelbeckasin. på den nedre bilden t.h. kan man se att enkelbeckasinen har en mycket tydlig ljus "mittbena", som skiljer den från dvärgbeckasin. Enkelbeckasinen har också en längre näbb än både dubbel- och dvärgbeckasin. Datum: 2016-05-05.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.