KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

FågelobservationerSenaste observationer

Wiks västra strandäng levererar

Idag (2024-04-11) observerades bl.a. följande fåglar vid Wiks västra strandäng:

  • Två snatteränder i par
  • Två bläsänder i par
  • Två årtor i par
  • Massor av krickor
  • En rödbena
  • Ca 10 enkelbeckasiner
  • Två skogssnäppor
  • En rördrom hördes tuta
  • Mm. mm. mm.

Notisens datum: 2024-04-11

Göktyta

Familjenamn:Hackspettar
Vetenskapligt familjenamn:Picidae
Vetenskapligt namn:Jynx torquilla
Engelskt namn:Eurasian Wryneck
Häckningsområde:Svealand, Götaland och södra Norrland.
Flyttvanor:Anländer i slutet av april och lämnar området i september. Övervintrar i Afrika.
Storlek:Längd: ca 17 cm, vingspann: ca 26 cm och vikt: ca 38 g.
Fältkännetecken:Göktytan är ungefär lika stor, som en sädesärla och har brun-, grå- , vit- och beigespräcklig fjäderdräkt. Göktytan är den enda hackspetten, som inte hackar ut sitt egna bohål. Den är alltså beroende av andra hackspettars övergivna bohål eller lämpliga fågelholkar för sin häckning. Göktytan har varit rödlistad, men tack vare naturvårdande insatser från entusiaster anses den inte vara hotad längre.

Läte(n):

Göktytan har ett mycket karaktäristiskt läte (ty-ty-ty-ty-ty-ty), som man kan höra i slutet av april och i maj och som bara kan förväxlas med den mindre hackspettens läte.

Lyssna på göktytans sång/revirläte:

Inspelat vid Västeråkers - Högby, 2021-04-28.


Göktyta. Foto: Kaggen.
Fig. 56:1. Göktyta vid holk med 10 ungar. Datum 2017-06-27.


Göktyta. Foto: Kaggen.
Fig. 56:2. Några bilder från årets (2017) häckning av göktyta. A. En av föräldrarna kommer med myrägg och ser sig omkring innan hen flyger in i holken; B. Den andra föräldern kommer med myrpuppor. Notera att hen har tappat stjärtfjädrarna. Kanske är det en katt, som har varit framme; C. Här lämnar en av föräldrarna holken tomnäbbad; D. Här lämnar den andra föräldern holken och tar ut ett "avföringspaket". E. Här kan man se de fina stjärtfjädrarna på den ena föräldern och den stjärtlösa ses på bild F. Datum 2017-06-25.

Första ägget värptes den 19 maj och ruvningen (av tio ägg) påbörjades den 29 maj. Äggen kläcktes den 9 juni och tio ungar kunde ringmärkas (av Peter Cardsjö) den 21 juni. Ungarna beräknades vara flygga runt den 1 juli, vilket visade sig stämma exakt.

Göktyta. Foto: Kaggen.
Fig. 56:3. Några bilder från en ovanligt sen häckning under år 2016 av göktyta. A. Unge som tigger mat från holken; B. Förälder, som kommer till holken med mat. Notera hur väl den är kamoflerad mot rönnstammens bark; C. Ungen matas av en förälder; D. Föräldern lämnar holken för att leta efter mer mat (myrpuppor). E. Ungen försöker fånga mat själv med hjälp av sin extremt lång tunga. Jag noterade att den lyckades ta en stackmyra, som kröp på holken. Datum 2016-07-27.

Första ägget värptes den 19 juni och ruvningen (av nio ägg) påbörjades den 27 juni. Äggen kläcktes den 8 juli och sex ungar kunde ringmärkas (av Peter Cardsjö) den 19 juli. Ungarna beräknas vara flygga mellan den 28 och 31 juli.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.