KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Bläsgås

Familjenamn:Andfåglar
Vetenskapligt familjenamn:Anatidae
Vetenskapligt namn:Anser albifrons
Engelskt namn:White-fronted Goose
Häckningsområde:Bläsgåsen häckar på den rysk-sibiriska tundran.
Flyttvanor:Bläsgåsen är en flyttfågel, som övervintrar i centrala, södra och västra Europa.
Storlek:Längd: ca 70 cm, vingspann: ca 150 cm och vikt: 2-3 kg.
Fältkännetecken:Vuxna individer har en tydlig vit bläs runt näbbroten och ett grovt tvärfläckat bröst (se figuren). Bläsgåsen kan egentligen bara förväxlas med den mindre vanliga fjällgåsen, som dock är mindre, har en klenare näbb och mindre tydliga fläckar på bröstet. Bläsgåsen har, liksom sädgåsen orangegula ben, men sädgåsen saknar de mörka fläckarna på bröstet. Unga individer av bläsgåsen saknar bläs och de svarta ränderna på buken.

Bläsgäss. Foto: Kaggen.
Fig. 80:1. Bläsgäss, som rastar och födosöker vid Wiks västra strandäng. Datum: 2023-04-10.


Bläsgäss. Foto: Kaggen.
Fig. 80:2. Bilden visar huvudsakligen flygande bläsgäss, som rastar och födosöker vid Wiks västra strandäng. Bläsgässen känns
bl.a. igen på sin bläs runt näbbroten och de grova och svarta tvärstrecken på buken. Datum: 2024-03-22.


Bläsgäss. Foto: Kaggen.
Fig. 80:3. Bilden visar en bläsgås från två olika vinklar, där man tydligt kan se bläsen och det streckade bukpartiet.
Datum: 2024-03-22.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.