KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Större hackspett

Familjenamn:Hackspettar
Vetenskapligt familjenamn:Picidae
Vetenskapligt namn:Dendrocopos major
Engelskt namn:Great Spotted Woodpecker
Häckningsområde:Häckar i hela Sverige utom i den allra nordligaste delen.
Flyttvanor:Större hackspett är en stannfågel.
Storlek:Längd: ca 25 cm, vingspann: ca 42 cm och vikt: ca 85 g.
Fältkännetecken:Större hackspett har två stora vita ovala skulderfläckar till skillnad mot de andra brokspettarna, som förekommer i Sverige. Ungfåglar har en röd hjässa, medan äldre hanar har röd nackfläck och äldre honor saknar rött på huvudet. Både hanen och honan har mörkröd undergump.

Läte(n):

På våren trummar större hackspett med korta virvlar (ca 10 st under en halv sekund).

Större hackspett. Foto: Kaggen.
Fig. 9:1. Större hackspett vid fågelmatning i Vreta. Honan (bild A) saknar den röda nackfläcken, som hanen (bild B) har. Datum: 2017-01-22.
Större hackspett. Foto: Kaggen.
Fig. 9:2. Större hackspett (Dendrocopos major), hona. Hanen har röd nackfläck.

Högby, vid matning. 2015-12-01.


Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.