KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

Grågås

Familjenamn:Andfåglar
Vetenskapligt familjenamn:Anatidae
Vetenskapligt namn:Anser anser
Engelskt namn:Greylag Goose
Häckningsområde:Häckar i södra Svealand, Götaland och efter Norrladskusten.
Flyttvanor:Grågåsen är en flyttfågel, som tillbringar vintrarna i västra och centrala Europa.
Storlek:Längd: ca 80 cm, vingspann: ca 160 cm och vikt: ca 4000 g.
Fältkännetecken:En del av de olika gåsarterna kan vara svåra att särskilja, men grågåsen har skära ben och ofta vit näbbspets. En flygande grågås kan identifiras genom mönstret på vingarnas undersidor. Den främre och inre delen av vingen är ljus och den bakre yttre delen är mörk (se Fig. 38:1B).

Läte(n):

Ljudliga, grova och nasala kacklanden.

Lyssna på grågås:

Inspelat vid Wiks östra strandäng, 2020-05-04.


Grågås. Foto: Kaggen.
Fig. 38:1. Grågäss vid Dalbyviken. Datum: 2016-10-07.

Grågås. Foto: Kaggen.
Fig. 38:2. Grågås över Dalbyviken. Datum: 2016-10-07.

Grågås. Foto: Kaggen.
Fig. 38:3. Grågäss, som lyfter från vattnet utanför strandängen vid Wik. Den främre delen av vingens ovansida är mycket ljus hos grågåsen. Datum: 2015-04-21.

Grågås. Foto: Kaggen.
Fig. 38:4. Grågäss, som rastar utanför Wiks strandäng. Notera den skarpa gränsen mellan ljusgrått och mörkgrått på vingundersidorna, vilket är karaktäristiskt för grågås. Datum: 2016-04-01.

Observationer

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.