KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Hagalund

Foto: Kaggen. Fikastenen.
April, 2023. Vid denna sten, som ligger längs den markerade stigen, intas lämpligen matsäcken.
Hagalund är ett litet, men väldigt trevligt naturreservat, som består av ett gammalt och omväxlande kulturlandskap, som tidigare har utnyttjats för bete, lövtäckt och slåtter. Bete av kor används fortfarande under sommarhalvåret för att hålla landskapet öppet. I den södra delen av reservatet finns en stig, som är tydligt markerad med rödmärkta stolpar och bildar en slinga på 1,1 km. Om från ingången till reservatet följer stigen fram till slingan och sedan går hela slingan samt tillbaka till ingången, så blir det en total sträcka på 2,1 km. När man följer den markerade slingan, passerar man tidigt en bro över Skvallerbäcken, som är ett biflöde till Sävaån. Man passerar också en gammal husgrund där det bodde statare (lantarbetare utan egen mark) från mitten av 1800-talet. En fantastisk hassellund, finns i området och under sommaren går man där som i en tunnel. Det finns också områden med jättestora stenblock, som är beväxta av mossor och lavar. Vid ett av dessa stenblock finns en bänk, där man kan rasta och inta sin medhavda matsäck. Tyvärr förekommer det också en hel del döda granar i reservatet. En del har fallit och andra, som fortfarande står, utgör en potentiell risk vid framför allt blåsväder. Man har restaurerat igenväxta betesmarker och frihuggit gamla aspar, ekar, sälgar och tallar för att gynna biodiversiteten i området.

I den norra delen av reservatet finns inga markerade stigar, utan där får man gå lite mer fritt och detta område är också väl värt ett besök och relativt lätt att promenera i. I den södra delen av reservatet ligger Hällbylund, som är ett privat jordbruk.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
  • Gröngöling (2023), Större hackspett (2023)
  • Nötväcka (2023), Trädkrypare (2020)
  • Koltrast (2023), Taltrast (2023), Rödhake (2023)
  • Ringduva (2023)

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Enköping, 2005 resp. 38 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Upplandsstiftelsen resp. privat
  • Skyddstyp: Naturreservat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Hagalund.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,78132°, Öst 17,35882°

Hitta hit:

Hagalunds naturreservat ligger ca 20 km SV om Uppsala. Man åker 55an mot Enköping och vid Säva tar man av mot Hagby. När man ser en skylt mot Björnome, svänger man in på den vägen och efter ca 500 m har man reservatet på båda sidor om vägen och parkering finns vid den norra sidan. Då får man dock gå tillbaka ca 300 m för att komma till ingångarna till de båda sidorna av reservatet.

Bilder från Hagalund

Karta över Hagalunds Naturreservat. Reservatet sträcker sig över båda sidorna om vägen mellan Hesta och Björnome.
April, 2023. Informationsskylt vid Hagalunds naturreservat.
April, 2023. Detaljer på informationsskylten vid Hagalunds naturreservat.
April, 2023. Skyltarna pekar mot en gammal torpgrund från mitten av 1800-talet och den fantastiska hassellunden.
April, 2023. Bron över Skvallerbäcken, som är ett biflöde till Sävaån.
April, 2023. Här börjar hassellunden.
April, 2023. Informationstavla där man kan läsa mer om hassel.
April, 2023. Här går gränsen mellan kohagen och resten av den södra delen av reservatet.
April, 2023. Här har troligen granbarkborren härjat även i Hagalunds naturreservat.
April, 2023. Här slingrar sig stigen fram mellan stock och sten.
April, 2023. Bilden visar att det inte är riskfritt att gå i en skog, som har varit angripen av granbarkborren. Inte ens om man håller sig till stigarna.
April, 2023. "Fikastenen" med tillhörande bänk. Spartanskt men funktionellt.
April, 2023. Utsikt från fikabänken över ett myrliknande område.
April, 2023. Här syns grunden av ett torp, som beboddes av statare från mitten av 1800-talet. På marken ligger fjolårslöven från asp och färgar marken ljus.
April, 2023. På informationsskylten kan man läsa mer om livet som statare på Hagalund.
April, 2023. Ibland öppnar sig landskapet och man kan se lite av den omgivande jordbruksbygden.
April, 2023. Bilden visar några för området typiska stenblock.
April, 2023. Nu går vi över vägen och på andra sidan finns ingången till den norra delen av Hagalunds naturresevat. Resten av bilderna i detta bildspel kommer från den norra delen av Hagalunds naturreservat.
April, 2023. Den norra delen av Hagalunds naturreservat saknar markerade stigar, men är mindre och inte så kuperad, så det är ganska lättillgängligt ändå. Liksom i den södra delen, finns även här jättestora stenblock.
April, 2023. Både stenblock, ekar och tickor är stora i området.
April, 2023. Detta kan vara en eldticka eller den variant, som växer på ekar och kallas ekticka (Phellinus robustus). Om någon vet bättre, så hör gärna av er.
April, 2023. Här ligger ett av de större stenblocken i områder. Vi går runt och kollar från andra sidan.
April, 2023. Ser ni också gråhajen, som sticker upp sin nos här? Detta är sista bilden i bildspelet.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.