KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Hårsbäcksdalen

Strutbräken. Foto: Irja
Juli, 2020. Strutbräken är en karaktärsväxt, som finns utefter Örsundaån i nästan hela reservatet.
Örsundaån, som är 74 km lång, startar i de sammanhängande sjöarna Vansjön och Nordsjön, några kilometer norr om Morgongåva. Stora delar av ån slingrar sig fram i ett naturligt, meandrande lopp och långa sträckor är kantade av frodig vegetation. Hårsbäcksdalen är ett fantastiskt fint naturreservat där Örsundaån har bildat en ravin vid Flostaåsen, som är en del av Enköpingsåsen. Höjdskill­naden mellan åsryggen och ravinens botten är ca 20 m. Landskapet i reservatet är unikt och har en ovanlig flora. I kanterna av Örsundaån trivs bl.a. strutbräken, som är Sveriges största ormbunke. Den omväxlande naturen lockar till sig många olika fågelarter. Det finns flera fina stigar att välja mellen och man behöver aldrig gå samma stig i två riktningar. Stigarnas sammanlagda längd är 3-4 km. Iordningställda rastplatser, grillplatser och toaletter finns inom reservatet.

En del av bilderna i bildspelet är tyvärr ganska gamla, men planen är att ersätta dem under 2024.

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Enköping och Heby, 1957 resp. 28 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Privata
  • Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Hårsbäcksdalen.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,86678°, Öst 16,91787°

Hitta hit:

Hårsbäcksdalens naturreservat ligger mellan Fjärdhundra och Heby. Från Uppsala åker man ut Salavägen (nr. 72) och i Heby tar man av söderut på väg 254 mot Fjärdhundra. Ca 8 km söder om Heby tar man av mot väster där det finns en skylt mot naturresevatet. Från Enköping åker man först mot Fjärdhundra på väg 70 och i Fjärdhundra tar man av till väg 254 mot Heby. Efter drygt 10 km finns skylten som pekar mot naturreservatet.

Bilder från Hårsbäcksdalen

Karta över Hårsbäcksdalens naturreservat. Stigar i reservatet är markerade med röd prickad linje och parkeringsplatsen med P.
Juli, 2020. I skuggan av träden och bland ormbunkarna döljer sig ett litet "hemlighus".
Juli, 2020. Här runt Örsundaån domineras floran av den stora ormbunken strutbräken.
Juni, 2013. Ett tätt bestånd av den imponerande ormbunken Strutbräken, som kan bli upp till 2 m hög.
Juni, 2013. Här växer strutbräken tillsammans med bl.a. gul svärdslilje på en liten holme i ån.
Juli, 2020. I juli flyter Örsundån stilla här i Hårsbäcksdalen.
Juli, 2020. Stigarna i reservatet är relativt lätta att gå och på de döda eller halvdöda trädstammarna kan man hitta tickor av olika slag.
Juni, 2013. Närvaro av skägglav tyder på ren lyft.
Juni, 2013. Bro över Örsundaån i reservatet.
Juni, 2013. Några vanliga sommarfåglar i Hårsbäcksdalens naturreservat. Fr. v. till h. och nedan: grönsångare, svarthätta (hane) resp. bofink (hane). Detta är den sista bilden i bildspelet.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.