KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Wiks Naturpark

<strong>Juni, 2020.</strong> Äppellunden.
Juni, 2020. Blommande äppelträd i Äppellunden.

Wiks slott är en stor sevärdhet och anses vara ett av Sve­ri­ges bäst be­va­rade me­del­tida slott. Slot­tet bör­ja­de byg­gas som en för­svars­borg re­dan på 1400-ta­let. Från den söd­ra de­len av Wik­sti­gen har man fin ut­sikt över Lårsta­vi­ken, som ut­gör en del av Mä­la­ren. Wik­stigen är en slinga på 3,2 km, men det finns möj­lig­het att gå bå­de kor­ta­re och längre slingor. Wiks natur­park är lättill­gäng­lig och vis­sa sti­gar är, lik­som toa­let­ter­na, handi­kapp­an­pas­sade. Bord och bänkar finns uppställda efter stigarna. Det finns två strandängar och den västra vid första parkeringen har en utsiktsramp, där man framförallt på våren kan se lite mer ovanliga fåglar. Vissa av fåglarna, som listas nedan, kan bara ses under flyttningstid. Rastplatser och en liten bad­plats med bryggor finns iordning­ställda. Kiosk, kaffé och restaurang finns, men man bör kolla öppettider om man avser att utnyttja detta.

Naturparken sköts med varsam hand, d.v.s. man håller stigarna framkomliga och vid behov sandade på vintern. Inom området (söder om skolbyggnaden) finns en mindre bokskog med några riktigt stora träd. Nötkreatur och får hjälper till att hålla landskapet öppet. Nedfallna träd får i stor utsträckning ligga kvar, vilket är gynnsamt för bio­diversi­teten. Vid kraftig blåst ska man dock undvika att gå där det finns risk för att träd kan falla omkull.

Däggdjur:

 • Rådjur
 • Grävling
 • Räv
 • Hare
 • Ekorre
 • Olika arter av fladdermöss
 • Älg och vildsvin kan ibland ses på fälten utanför parken

Fåglar:

Vissa fåglar förekommer hela året, medan andra är årstidsbundna och kan bara ses under t.ex. våren. Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
 • Amerikansk kricka och sommargylling (mycket ovanliga)
 • Trana, gråhäger, ägretthäger (mycket ovanlig), rördrom (kan höras på våren från rampen vid den västra strandängen), sångsvan och knölsvan
 • Grågås, Bläsgås
 • Bläsand, stjärtand, kricka och årta
 • Havsörn, fiskgjuse, tornfalk och brun kärrhök
 • Kattuggla
 • Mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, större hackspett och göktyta
 • Ringduva, skogsduva, nötkråka och korp
 • Enkelbeckasin, rödbena, skogssnäppa och tofsvipa
 • Nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg och stjärtmes

Växter:

Mistel (som är fridlyst) finns i Wikparken, kungsängslilja på strandängarna, och nästrot (fridlyst orkidé) i de skuggiga delarna av naturparken. Nästroten är dock inte vanlig och syns inte varje år. Kungsängsliljan kan bl.a. ses på Wiks östra strandäng. Hagtorns- och hassel­buskar är dock mycket vanliga.

Övrigt:

För den som vill spela Pokemon GO finns det stora möjligher med 7 PokeGym och ca 20 PokeStop. PokeStop finns bl.a. vid de informations­skyltar, som man har satt upp. Tyvärr har en del av dessa informations­skyltar blivit något bedagade och därför ramlat omkull. Man kan också gå s.k. "Routes" och ställa sina Pokemons på s.k. "Show cases".

Några fler fakta:

 • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2000 resp. 38 hektar
 • Förvaltare och Markägare: Upplandsstiftelsen och Region Uppsala resp. Region Uppsala
 • Skyddstyp: Natura 2000
 • Bevarandeplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Wik.
 • Koordinater (WGS84): Norr 59,73727°, Öst 17,46173°

Hitta hit:

Wiks Naturpark ligger i anslutning till Wiks Slottspark ca 25 km SV om Uppsala. Från väg 55 finns vägvisare mellan Ramsta och Örsundsbro. Bussförbindelse (Nr 108) finns mellan Uppsala och Wik. En karta över Naturpark och Slottspark finns i bildspelet nedan.

Bilder från Wiks Naturpark

Karta över Wiks Slottspark och Naturpark.

April, 2021. Informationsskylt vid Wiks Naturpark.


Mars, 2023. Det är en imponerade slottsbyggnad, som möter en, när man kommer in på området. Receptionen ligger i stenhuset till vänster i bilden.
December, 2023. Grind vid den norra ingången till Wiks naturpark via Ramborgs väg.
Februari, 2023. De nordvästra delarna av Wiks Naturpark är relativt orörda, vilket gynnar biodiversiteten.
Mars, 2023. Stora badbryggan vid Wik. Här brukar man bada under fina sommardagar, men marsvädret inbjuder inte precis till bad.
December, 2023. Från det här hållet ser man mer av klätterpilen vid stora bryggan. Vi får se om det kommer en vinterbadare/-baderska till stora bryggan i år.
Mars, 2023. Ja, det gjorde det ju och det finns alltså en del vinterbadare, som trotsar vädrets makter och utnyttjar badbryggan vid Wik även på vintern. Bilden publiceras här med tillstånd från baderskan.
Mars, 2022. Om man rör sig försiktigt i naturparken, så kan man ha turen att träffa på rådjur, som är vana vid människor och därför inte alltför skygga.

Mars, 2022. Denna ståtliga tall är nog en av de vackraste jag har sett och med sina uppåtriktade grenar får den ett pinjeliknande utseende.

Mars, 2022. Större hackspett, som födosöker i en myrstack. Bilden visar en hane, som har röd nackfläck

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Mars, 2022. Detta är troligen Wikparken äldsta ek, som fortfarande lever och är full av liv.

Mars, 2021. Rampen vid Balingsta Båtklubbs brygga och den yttre delen av Lårstaviken.

December, 2023. Den här döda eken (lite till höger om mitten i bilden) har sett nästan likadan ut i 25 år och kommer säkert att stå i 25 år till.
December, 2023. I år (2023) kom snön redan i slutet av november och nu ligger Wiks slotts- och naturpark inbäddade i ett vitt snötäcke.
December, 2023. Bänken vid den norra delen av Lundängen inbjuder inte längre till en fikastund. Det var -15° när bänken fotograferades.
December, 2023. Bilden visar Lundängen från den södra sidan. Pilen till vänster på bilden döljer tyvärr en fantastisk sak. På andra bilden härifrån i bildspelet, kan du se vad det är. Träden vid kanterna av ängen är vackert dekorerade med rimfrost. Kolla även nästa bild, som visar ... ... ...
December, 2023. ... ... ... en närbild på några av träden vid Lundängen.
December, 2023. Det här fantastiska konstverket dök upp i Wiks Naturpark under hösten 2023. Verket är skapat av Alicja Kwade och står vid den blåmarkerade promenadslingan Genvägen och har titeln Achairisachairisachair. Alicja Kwade är född i Polen men verksam i Berlin och hon har utställningar över hela världen. Stolen är hennes första offentliga verk i Sverige och den ska stå permanent inom Wikområdet.
December, 2023. Grinden till Slåtterängen. De större stigarna plogas och sandas på vintern.
December, 2023. Slåtterängen inhängnas av en gärdesgård.
December, 2023. En julgran har placerats på planen framför slottet.
December, 2023. Slottet fotograferat i soligt väder men från två olika håll. Från öster t.v. och från väster t.h.
December, 2023. Strandängen (den västra) ser verkligen inte så inbjudande ut nu, när den är inbäddad i snö och dis, men på våren är det ett fantastiskt fågelliv här.
December, 2023. Den här bilden är tagen från badstranden. I bakgrunden ser man hopptornet, som kom på plats under 2022 och har förankrats en bit ut i viken.
December, 2023. Bänkarna med utsikt över Lårstaviken blev ordentligt inpackade under det senaste snöovädret.
December, 2023. Från Äppellunden (Äppelträdgården) når man den sydöstra utgången, där man kan gå utefter strandbrinken och komma till Roparberget efter ca 500 m och efter ytterligare 300 m kommer man till Enebygården. På Roparberget har man en fin utsikt över Lårstaviken.
December, 2023. Nedanför strandbrinken vid Äppellunden ligger Wiks östra strandäng, som drar till sig en hel del sjöfåglar på våren.
December, 2023. Grind vid den norra utgången från Wiks naturpark till Ramborgs väg (d.v.s. den väg, som fru Ramborg använde sig av när hon skulle besöka Västeråkers kyrka för ca 700 år sedan). Känner du historiens vingslag?

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.