KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Wiks Naturpark

<strong>Juni, 2020.</strong> Äppellunden.
Juni, 2020. Blommande äppelträd i Äppellunden.

Wiks slott är en stor sevärdhet och anses vara ett av Sve­ri­ges bäst be­va­rade me­del­tida slott. Slot­tet bör­ja­de byg­gas som en för­svars­borg re­dan på 1400-ta­let. Från den söd­ra de­len av Wik­sti­gen har man fin ut­sikt över Lårsta­vi­ken, som ut­gör en del av Mä­la­ren. Wik­stigen är en slinga på 3,2 km, men det finns möj­lig­het att gå bå­de kor­ta­re och längre slingor. Wiks natur­park är lättill­gäng­lig och vis­sa sti­gar är, lik­som toa­let­ter­na, handi­kapp­an­pas­sade. Bord och bänkar finns uppställda efter stigarna. Det finns två strandängar och den västra vid första parkeringen har en utsiktsramp, där man framförallt på våren kan se lite mer ovanliga fåglar. Vissa av fåglarna, som listas nedan, kan bara ses under flyttningstid. Rastplatser och en liten bad­plats med bryggor finns iordning­ställda. Kiosk, kaffé och restaurang finns, men man bör kolla öppettider om man avser att utnyttja detta.

Naturparken sköts med varsam hand, d.v.s. man håller stigarna framkomliga och vid behov sandade på vintern. Nötkreatur och får hjälper till att hålla landskapet öppet. Nedfallna träd får i stor utsträckning ligga kvar, vilket är gynnsamt för bio­diversi­teten. Vid kraftig blåst ska man dock undvika att gå där det finns risk för att träd kan falla omkull.

Däggdjur:

 • Rådjur
 • Grävling
 • Räv
 • Hare
 • Ekorre
 • Olika arter av fladdermöss
 • Älg och vildsvin kan ibland ses på fälten utanför parken

Fåglar:

Vissa fåglar förekommer hela året, medan andra är årstidsbundna och kan bara ses under t.ex. våren.
 • Amerikansk kricka och sommargylling (mycket ovanliga)
 • Trana, gråhäger, ägretthäger, rördrom (kan höras på våren från rampen vid den västra strandängen, sångsvan och knölsvan
 • Grågås, Bläsgås
 • Bläsand, stjärtand, kricka och årta
 • Havsörn, fiskgjuse, tornfalk och brun kärrhök
 • Kattuggla
 • Mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, större hackspett och göktyta
 • Ringduva, skogsduva, nötkråka och korp
 • Enkelbeckasin, rödbena, skogssnäppa och tofsvipa
 • Nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg och stjärtmes

Växter:

Mistel (som är fridlyst) finns i Wikparken, kungsängslilja på strandängarna, och nästrot (fridlyst orkidé) i de skuggiga delarna av naturparken. Nästroten är dock inte vanlig och syns inte varje år. Kungsängsliljan kan bl.a. ses på Wiks östra strandäng. Hagtorns- och hassel­buskar är dock mycket vanliga.

Övrigt:

För den som vill spela Pokemon GO finns det stora möjligher med 7 PokeGym och ca 20 PokeStop. PokeStoppen finns bl.a. vid de informations­skyltar, som man har satt upp. Tyvärr har en del av dessa informations­skyltar blivit något bedagade och därför ramlat omkull.

Hitta hit:

Wiks Naturpark ligger i anslutning till Wiks Slottspark ca 25 km SV om Uppsala. Från väg 55 finns vägvisare mellan Ramsta och Örsundsbro. Bussförbindelse (Nr 108) finns mellan Uppsala och Wik. En karta över Naturpark och Slottspark finns i bildspelet nedan.

Bilder från Wiks Naturpark

Karta över Wiks Slottspark och Naturpark.

April, 2021. Informationsskylt vid Wiks Naturpark.


Juli, 2023. I Wikparken möts ibland Natur och Kultur, vilket framför allt händer under de s.k. Wikdagarna, när skolans elever visar upp sina verk. I år (2023) bjöd man också in några etablerade konstnärer, som ställde ut sina verk i parken under en längre tid. Vid de olika konstverken kan man läsa mer om resp. konstnär.
Juli, 2023. Fin rastplats, med utsikt över Lårstaviken och i april brukar ett stort bestånd av vintergäck blommar här.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Juli, 2021. Sälgskimmerfjäril fotograferad på en av de solbelysta stigarna i Wiks Naturpark.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

September, 2023.Under en vecka i september rastade en ägretthäger vid den västra strandängen. För 25 år sedan hade detta varit en sensation, men på grund av den globala uppvärmningen har ägretthägerns utbredningsområde utökats mot norr och numera häckar den regelbundet i Sverige.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.