KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Uvberget

Alstasjön. Foto: Kaggen.
April, 2023. Utsikt över Alstasjön från Uvberget.
Uvberget blev naturreservat år 2000 och ingår i EUs Natura 2000. Reservatet omfattar ca. 4 ha, som bl.a. består av en 30 m hög urbergsrygg, ädellövskog och gammal betesmark. Genom reservatet går en stig, som är ca. 500 m lång och som kommer ut på vägen igen, men ca 400 m öster om startpunkten. Från toppen av Uvberget har man en fantastisk utsikt över Alstasjön och Örsundaåns dalgång. Området har hög biodiversitet med ca 200 växtarter och dessutom mossor, lavar och svampar. Tack vare alla växter, finns det också många fjärilar och andra insekter. Många häckande fåglar håller också till i reservatet tack vare den omväxlande naturen. Om man framför allt är intresserad av att njuta av utsikten, så bör man besöka reservatet i april före lövsprickningen.

Alstabadet, som ligger på gångavstånd på andra sidan vägen, är också värt ett besök. Där finns en liten sandstrand och bänkar för medhavd matsäck. Strömsbergsbäcken, som delvis rinner i kanten av naturreservatet mynnar ut i Alstasjön vid den östra kanten av Alstabadet.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
  • Ringduva, koltrast, taltrast, bofink och större hackspett

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Enköping, 2000 resp. 4 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Naturskyddsföreningen i Enköping
  • Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000
  • Bevarandeplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Uvberget och väljer Natura 2000.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,74519°, Öst 17,27339°

Hitta hit:

För att komma till Uvbergets Naturreservat åker man först till Örsundsbro, om man kommer från Uppsala eller Enköping. Sedan åker man mot Nysätra på väg C569 och efter drygt en km ligger naturreservater på norra sidan och parkeringen på södra sidan av vägen. Om man kommer längre väster ifrån, kan man åka över Torstuna och Nysätra på väg C569 mot Örsundsbro. Naturreservatet ligger drygt en km väster om Örsundsbro och norr om vägen. Om man kommer med bil, kan den lämnas på parkeringen vid Alstabadet, som ligger söder om vägen.

Bilder från Uvberget

Karta över Uvbergets naturreservat och Alstabadet.
April, 2023. Informationsskylt, som står vid Alstabadets parkering.
April, 2023. Detaljer i informationsskylten.
April, 2023. Det finns också en informationsskylt på andra sidan av vägen och där stigen genom naturreservatet börjar.
April, 2023. Här börjar stigen gå uppåt och på sina håll är det ganska brant, speciellt om man vill ta sig till utsiktsplatsen, som ligger söder om stigen.
April, 2023. Här går stigen till vänster nedanför berget.
April, 2023. Nu bär det av uppåt igen och ibland är stigen svår att forsera på grund av sly och nedfallna träd.
April, 2023. Nu börjar man ana Alstasjön mellan träden.
April, 2023. Blåsipporna har börjat blomma nu, men det behövs nog en vecka till för att de ska stå i full blom.
April, 2023. Även på Uvberget finns det "Bummelstenar".
April, 2023. Skylten ser ju något bedagad ut, men den visar i alla fall riktningen till den bästa utsiktspunkten.
April, 2023. Nu ser man nästan hela Alstasjön med transformatorstationen i Taxnäs i bakgrunden. Längst till höger på bilden, anar man Landsberga gård, men ... ... ...
April, 2023. ... ... ... om man flyttar sig några meter och zoomar in, så ser man Landsberga gård lite tydligare. Dessutom kan man se Hamra häll, som är klipporna, vilka går ner i vattnet på den södra sidan av sjön.
April, 2023. En del granar verkar vara angripna av granbarkborren, men angreppen tycks inte vara så farliga här som i en del andra naturreservat.
April, 2023. Åtminstone en uggleholk finns i reservatet, så här häckar nog någon uggleart, vilket skulle förklara namnet på reservatet. Här finns också högstubbar där andra ugglearter skulle kunna häcka.
April, 2023. I den västra kanten av reservatet rinner Strömsbergsbäcken, som har sitt utlopp i Alstasjön.
April, 2023. Informationsskylt om Alsta friluftsbad.
April, 2023. Detaljerad information om Alsta friluftsbad. Det verkar som om man har sett utter i området.
April, 2023. Alstasjöns badplats är inte så jättestor, men barnvänlig och trevlig att besöka på sommaren.
April, 2023. På östra sidan om Alstabadet finns utloppet till Strömsbergsbäcken, som rinner i kanten av Uvbergets Naturreservat.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.