KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Toran (Hammarskog)

Gammal ek. Foto: Kaggen.
Mars, 2024. Toran karaktäriseras bl.a. av många gamla ekar.
Naturområdet Toran ligger inom Hammarskogs naturreservat och består av öppna hagmarksområden och en ekskog där många av ekarna är väldigt gamla. Det finns även mycket stora hasselbuskar i området. Inom Toran finns en utsiktsplats på en bergshöjd med fin utsikt över Dalbyviken. Stigen, som går genom Toran, leder vidare till Dalkarlskärret och från ingången norr om Svaneliden blir det en sträcka på drygt 2 km.

Mer information om Toran kommer så småningom.

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2018 resp. 541 hektar (hela Hammarskogs naturreservat)
  • Förvaltare och Markägare: Uppsala kommun
  • Skyddstyp: Naturresevat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Hammarskog.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,76469°, Öst 17,58064°

Hitta hit:

Toran kan man nå på två sätt. Antingen tar man sig till Hammarskog, och om man är bilburen parkerar man vid Hammarskogs badplats och promenerar på vägen mot fastigheten Svaneliden (ca 300 m). Sedan tar man stigen, som går nordväst om fastigheten och efter ytterligare ca 300 m är man framme vid utsiktsplatsen. Man kan naturligtvis också promenera hela vägen från Hammarskog och då går man lämpligen stigen ner mot fågeltornet och följer träspången söder om fastigheterna Ekbacken och Hasselbacken fram till badplatsen. Sedan tar man stigen fram till Svaneliden och vidare mot Toren. Detta blir en väldigt fin promenad på 1,7 km (i en riktning).

Nu finns det ett annat sätt att nå Toran och det är att åka Dag Hammarskjölds väg från Uppsala mot Vårdsätra, och vika av vid Lurbobro och sedan följa skyltarna mot Uppsala-Näs och därefter mot Ytternäs och Vreta. Man fortsätter på Vretavägen tills man kommer till Gränsstigen där det finns en parkering. Sedan får man gå tillbaka ca 100 m där man går in på Ollonstigen, som leder fram till Toran efter ca 200 m där man har ca 1 km kvar till utsiktsplasen om man följer stigen.

Bilder från Toran (Hammarskog)

Karta över hela Hammarskogs naturreservat. Den röda symbolen visar var Hammarskogs herrgård ligger. Kartor över områden runt Stora Kärret, Dalkarlskärret och Toran finns på separata sidor. Detaljer i området Toran visas på nästa bild i detta bildspel. Vreta udd är ett separat naturreservat, som kommer att beskrivas på en egen sida.
Karta över Toran, som är en del av Hammarskogs naturreservat. Om man är bilburen, kan man parkera pilen vid Hammarskogs badplats och sedan promenera på vägen fram till Svaneliden där man tar av till vänster och följer stigen som går utanför tomten till fastigheten.
Mars, 2024. Vid nedfarten till badplatsen i Hammarskog hittar man denna skylt, som pekar ut riktningen till Toran.
Mars, 2024. På vägen mot Toran ser man dessa tält, som används av Naturskolen bl.a. i samband med att skolelever får känna på hur det är att hamna i en isvak.
Mars, 2024. Efter stigen från badet mot Toran passerar man denna bänk med bord och i bakgrunden anar man fastigheten Svaneliden.
Mars, 2024. Denna skylt pekar också ut riktningen mot Toran och på den stigen kan man vandra vidare till Dalkarlskärret. Om man går rakt fram (genom fastigheten Svaneliden, vilket är tillåtet) kommer man till naturreservatet Vreta udd.
Mars, 2024. Här ser man stigen mot Toran, som går alldeles utanför fastigheten Svaneliden.
Mars, 2024. Här är ingången till Toran, men det är fortfarande ca 500 m kvar till själva beteshagen.
Mars, 2024. Denna skylt visar riktningen mot Toran. Lite svårare att se är att det också finn en pil, som pekar åt vänster mot utsiktsplatsen.
Mars, 2024. Det finns många stora ekar i Toran och här passerar man några av dem.
Mars, 2024. Avverkade träd lämnar man kvar för att gynna biodiversiteten i området.
Mars, 2024. Denna fina beteshage utgör en perfekt fikaplats.
Mars, 2024. Det här är nog en av de största ekarna i Toran.
Mars, 2024. Det här är nog inte den lättaste vägen att komma till utsiktsplatsen, men det går.
Mars, 2024. Från den högsta utsiktsplasen ser man Lårstaviken och parkeringen vid badplatsen.
Mars, 2024. Från den övre utsiktsplatsen kan man också se Naturskolans tält som man passerar på vägen från Hammarskog till Toran.
Mars, 2024. Det finns också en lägre utsiktsplats ...
Mars, 2024. ...från vilken man ser den yttre delen av Lårstaviken och även lite av Ekoln.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.