KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Vreta udd

Stigen får ej beträdas. Foto: Kaggen.
Mars, 2024. Tyvärr är denna stig avstängd, så det är en ganska kort sträcka (orangemarkerad) man kan gå.
Vreta udd blev naturreservat redan 1943 på initiativ av nobelpristagaren professor The Svedberg. Under många år var det tillträdesförbud på udden för att man skulle kunna göra vetenskapliga studier av ett naturområde, som fick utvecklas fritt utan mänskliga ingrepp. Numera har allmänheten tillträde till området, men man får bara gå på den orangemar­kerade stigen och för att man ska kunna göra botaniska studier i området får inte växter, svampar eller lavar plockas. Man får givetvis inte heller störa djurlivet. Hela udden, som är mycket naturskön upptar en yta på 5 ha där ekar och hasselbuskar är dominerander. Ek- och hasselskogen drar till sig ett rikt växt och djurliv.

Bildspelet kommer att kompletteras under 2024.

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 1943 resp. 5 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Uppsala Universitet och Privata
  • Skyddstyp: Naturreservat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Vreta Udd.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,76411°, Öst 17,59001°

Hitta hit:

För att komma till Vreta udd kan man antingen åka till parkeringsplatsen i slutet av Vretavägen [se naturreservat 18 Toran (Hammarskog)] och promenera därifrån (ca 400 m). Eller också åker man till Hammarskog och parkerar bilen vid herrgården eller badplatsen (se naturreservat 15 Hammarskog). Promenadsträckan blir då ca 2,2 resp. 1,1 km.

Bilder från Vreta udd

Karta över Vreta udds naturreservat. Detta reservat tillhör inte Hammarskogs naturreservat, men ligger i direkt anslutning till detta reservat. Vid den röda punkten 1 kommer vägen och stigen från Hammarskog. Vid den röda punkten 2 ligger en liten holme (NNO om Vreta udds naturreservat), som också hör till detta naturreservat.
Mars, 2024. Om man promenerar från Hammarskogs badplats mot Toran, kommer man så småningom till denna plats, där man fortsätter rakt fram mot Vreta udd.
Mars, 2024. På vägen passerar man fastigheten Svaneliden, vilket man kan göra tack vare allemansrätten.
Mars, 2024. Här kommer man ut på ängen, som tillhör Hammarskogs naturreservat.
Mars, 2024. Sedan följer man stigen med stolpar, som har en röd markering. Till höger syns den yttre delen av Dalbyviken och i bakgrunden syns Ekoln och Skolandet.
Mars, 2024. Stigen leder vidare här mellan stockar och träd.
Mars, 2024. En hel del döda träd kantar stigen och gynnar biodiversiteten i området,
Mars, 2024. Här går stigen väldigt lågt och vid högvatten på våren kan stigen översvämmas.
Mars, 2024. När man kommer upp för den lilla backen, möts man av denna enorma ek. Till vänster i bilden ser man lite av staketet som omger Vreta udd. Till höger i bilden ser man informationskylten om Hammarskog, som även visas i nästa bild.
Mars, 2024. Vi är fortfarande inom Hammarskogs naturreservat. Därav denna informationskylt.
Mars, 2024. Om man går fram till staketet kommer man till ingången till Vreta udds naturreservat och där hittar man denna skylt.
Mars, 2024. Observera att det inte är tillåtet att lämna stigen med orange markering inom reservatet.
Mars, 2024. Här följer man stigen med orange markering, som går mellan den sydvästra och den nordöstra ingången till Vreta udds naturreservat, vilket är en sträcka på endast ca 250 m.
Mars, 2024. Den här stigen, som leder till de gamla torpen är avstängda för allmänheten.
Mars, 2024. Här passerar man en bergsrygg, som inte är så hög.
Mars, 2024. I början av februari är fortfarande delar av stigen isbelagd.
Mars, 2024. Den här bilden visar grillplatsen med vedförråd, som ligger alldeles utanför den sydvästra ingången till Vreta udds naturreservat.
Mars, 2024. Det här området ligger också utanför reservatet och man ser staketet i bakgrunden.
Mars, 2024. Från klipporna har man en fin utsikt. Se nästa bild.
Mars, 2024. Fantastiska klippor när solen ligger på från söder. Isen ligger forfarande på Ekoln. Detta är bildspelets sista bild.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.