KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Hammarskog

Fågeltornet vid Dalbyviken. Foto: Kaggen.
Mars, 2024. Fågeltornet vid Hammarskog, från vilket man kan överblicka stora delar av Dalbyviken.
Hammarskog är en pärla i naturen, som har något att erbjuda både vuxna och barn med olika intresseinriktningar. På vintern finns det fina skidspår och pulkabackar samt en plogad skridskobana vid tjänlig väderlek. Vid badplatsen kan man även vinterbada. I anslutnig till herrgården finns en lekplats, ett utegym, en boulebana och en grillplats. Här finns ett fågeltorn, en plattform och ett gömsle för fågelskådning samt fina markerade skogsstigar för promenader i omväxlande natur från 0,4 till 5,6 km. Under sommaren kan man njuta av bad vid Dalbyviken eller hyra en roddbåt. Hammarskogs herrgård har ett café, som oftast är öppet under helgerna.

Hammarskog är ett stort naturreservat på 541 ha och därför beskrivs huvudsakligen området vid Dalbyviken på denna sida, medan områdena runt Stora Kärret, Dalkarlskärret och Toran beskrivs på separata sidor. Plattformen som ligger ca 300 m NV om herrgården är speciellt intressant att besöka på våren när bäcken, som rinner ut i Dalbyviken, är översvämmad och drar till sig intressanta gäss, änder och vadare.

Om man promenerar på stigen och träspången mot badplatsen och Vreta Udd, passerar man tre fastigheter (Ekbacken, Hasselbacken och Svaneliden). Dessa fastigheter är privata och ingår inte i Hammarskogs naturreservat.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
  • Sångsvan, knölsvan, grågås, kanadagås
  • Rördrom (brukar höras på våren)
  • Enkebeckasin
  • Brun kärrhök, fiskgjuse

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2018 resp. 541 hektar (hela Hammarskogs naturreservat)
  • Förvaltare och Markägare: Uppsala kommun
  • Skyddstyp: Naturresevat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Hammarskog.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,77007°, Öst 17,56296°

Hitta hit:

Hammarskog är ett välkänt naturreservat för Uppsalabor med cykelavstånd (drygt en mil) från Uppsala centrum. Från Uppsala åker man Dag Hammarskjölds väg och viker först av mot Vårdsätra och sedan vid Lurbobro. Därefter följer man skyltarna mot Hammarskog. Man kan också åka Enköpingsvägen (55an) från Uppsala eller från Enköping och ta av mot Dalby/Uppsala Näs resp. Balingsta/Wik och följa resp. väg tills skyltar mot Hammarskog dyker upp.

Man kan åka buss nr 108 till Hammarskog från Uppsala Centalstation och det tar ca 30 min. till hållplatsen Hammarskog vägskäl och därifrån är det ca 1 km till herrgården.

Bilder från Hammarskog

Karta över hela Hammarskogs naturreservat. Den röda symbolen visar var Hammarskogs herrgård ligger. Kartor över områden runt Stora Kärret, Dalkarlskärret och Toran finns på separata sidor. Detaljer i området norr om Dalbyviken visas på nästa bild i detta bildspel. Vreta udd är ett separat naturreservat, som kommer att beskrivas på en egen sida.
Karta över området norr om Dalbyviken, som ingår i Hammarskogs naturreservat. Röda cirklar visar:
1. Hammarskogs herrgård. 2. Plattform för fågelskådning.
3. Fågeltorn, som passeras av en träspång. 4. Gömsle för fågelskådning, som nås via en träspång.
5. Badplats. 6. Uppsalas Naturskola 7. Stig, mot Toran. 8. Stig, mot Vreta Udd.
9. Stig, mot Dalkarlskärret. 10. Utsiktsplats vid Toran. 11. Väg mot Dalkarlskärret.
Mars, 2024. Informationsskylt vid parkeringen till Hammarskogs naturreservat.
Mars, 2024. Detaljer ur informationsskylten vid Hammarskogs naturreservat.
Mars, 2024. Hammarskogs herrgård där man ibland har en servering öppen.
Mars, 2024. Framför herrgården finns många bord med bänkar där medhavd matsäck kan intas. Från platsen har man en fin utsikt över Dalbyviken.
Mars, 2024. Ett par hundra meter väster om herrgården finns en plattform för fågelskådning. På våren när standängen är översvämmad kan det dyka upp spännade vadare och änder här.
Mars, 2024. Så här kan det se ut nedanför plattformen på våren. Senare på sommaren rinner bara en liten bäck här. Med en tubkikare kan man få många intressanta observationer här på våren.
Mars, 2024. Om man istället går österut i riktning mot fågeltornet, så kan man följa en tillgänglighetsanpassad stig och spång fram till badplatsen.
Mars, 2024. Här börjar stigen och så smånigom också spången mot fågeltornet.
Mars, 2024. Här viker stigen av ner mot vattet.
Mars, 2024. Den här lilla dungen passerar man på vägen ner mot spången.
Mars, 2024. Från spången ser man fågeltornet bakom träden och taket på gömslet till höger i bild.
Mars, 2024. Utsikt från fågeltornet åt sydost. Man ser här den yttre delen av Dalbyviken och de södra delarna av Ekoln. Till höger i bild ser man Dalby udde och i bakgrunden skymtar Skolandet.
Mars, 2024. Utsikt från fågeltornet åt väster. Här ser man delar av den översvämmade strandängen där det om några veckor kommer att vara gott om sjöfågel.
Mars, 2024. Här ser man bryggan, som leder ut till gömslet.
Mars, 2024. Från bryggan till gömslet ser man hur översvämmad strandängen innanför vasskanten är.Det ha aldrig varir så här högt vattenstånd i Ekoln på åtminstone 30 år.
Mars, 2024. Lite närmare herrgården ligger det en del fåglar. Mest grågäss, men några gräsänder på vattnet samt en kanadagås och en vitkindad gås i strandkanten.
Mars, 2024. Om man från gömslet tittar åt öster ser man lövträdsdungen, bakom vilken badplatsen ligger.
Mars, 2024. Utanför gömslet ligger fortfarande isen, men den är inte längre säker att gå på. I bakgrunden ser man Dalby kyrka.
Mars, 2024. Badplatsen, som inte riktigt bjuder in till bad denna dag. Lärare från Naturskolan höll dock på att förberade för att barn och ungdomar skulle få tillfälle att prova på hur det känns att hamna i en isvak.
Mars, 2024. Den här skylten står vid vägen, som går upp från badplatsen och visar på vägen tillbaka och vägen mot Toran. Bildspelet för Hammarskog slutar här, men vill du gå vidare mot Toran så gå till Naturreservatsidan för Toran, (som förhoppningsvis kommer att vara klar om ett par dagar).

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.