KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Focksta

Aspfjäril. Foto: Kaggen.
Juni, 2024. En av Nordens största dagfjärilar, aspfjärilen, kan man få se efter bilvägen vid lämplig årstid och väderlek (varmt, vindstilla och sol).
En smal bilväg från vägen mellan Säva och Hagby leder in till en parkeringsplats efter ca 3 km. Det finns några få mötesplatser efter vägen och de är markerade med något bedagade skyltar. Det är väldigt svårt att ta sig in i reservatet från bilvägen, eftersom området är mycket stenigt och det ligger massor av nedfallna träd i området. Reservatet har en omväxlande natur med hagmarker, våtmarker och hällmarker samt barr- och blandskog, lövrika hyggen och ungskogar. Marken är på många ställen mycket stenig och svårframkomlig. Därför har den tidigare bara kunnat utnyttjas för bete och småskaligt uttag av timmer och ved. Detta har också bidragit till att gammal skog finns bevarad. Vid fint väder under högsommaren kan man se många vackra och en del ovanlig fjärilar utefter bilvägen (se bildspelet nedan). Om man vill se så många fjärilar som möjligt, kan det löna sig att promenera längs bilvägen åt båda hållen från parkeringsplatsen. Enligt informationsskylten kan man se flera ovanliga fågelarter i området som tjäder, slaguggla, mindre hackspett, göktyta och nötkråka. Nedan listas bara fåglar, som jag själv har sett eller hört i området.

Däggdjur:

Ekorre

Fåglar:

  • Lövsångare, Svarthätta, Koltrast
  • Större hackspett
  • Korp, Ringduva
  • Järpe (en flock ungfåglar)

Övrigt:

Fjärilar:
Aspfjäril, Aspskimmerfjäril, Sälgskimmerfjäril m.fl.
Skalbaggar:
Humlebagge

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Enköping och Uppsala, 2013 resp. 605 + 35 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Staten och Privata
  • Skyddstyp: Naturreservat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Focksta.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,78956°, Öst 17,32589°

Hitta hit:

Focksta naturreservat består av två närliggande områden, som hör till Enköpings och Uppsala kommun. Vid Säva, som ligger efter 55an mellan Uppsala och Enköping, tar man av mot Hagby och efter drygt 3 km kommer man till naturreservatsskylten, som talar om att det är 3 km kvar till parkeringen i reservatet. Observera ett man inte ska svänga av vid första naturresevatsskylten, för då kommer man till Hagalunds naturreservat,

Bilder från Focksta

Karta över Focksta naturreservat. Observera att detta naturreservat består av två områden och det är bara det större området som har en mindre bilväg och parkering. På denna kartbild ser man även Hagalunds naturreservat.
Juni, 2024. Vägvisaren mellan Säva och Hagby, som pekar mot Focksta naturreservat.
September, 2023. Informationsskylt vid infarten till Focksta naturreservat.
September, 2023. Uppförstorad informationsskylt.
Juni, 2024. Stor parkering och vändplan. Här finns och en informationsskylt med samma information som den, som finns vid infarten till reservatet har. Bilden är ett montage.
Juni, 2024. Här kommer man inte längre med bil, men att promenera eller cykla går bra och rekommenderas.
Juni, 2024. Det finns flera jakttorn utefter vägen, eftersom Björnomes jaktlag har jakträtt i området.
Juni, 2024. Mötesplats vid sten täckt av stensöta.
Juni, 2024. Enligt kartan rinner två bäcker genom området och här ser man en av dem.
Juni, 2024. Grusvägen är ganska rak på vissa ställen och tittar man åt ena hållet ser det ut som på den vänsta bilden, medan det ser ut som på högra bilden om man tittar åt andra hållet.
Juni, 2024. Om man istället tittar nedåt, ser man hur fint det blommar på sina håll och ... ... ...
Juni, 2024. ... ... ... man kan hitta stora mängder av smultron samt ... ... ...
Juni, 2024. ... ... ... intressanta insekter (en humlebagge och en mindre tåtelsmygare) samt ...

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Juni, 2024.... ... ... många olika fjärilar. Ett litet axplock från vänster till höger: blåvinge, pärlemorfjäril, smygarfjäril och en aspskimmerfjäril (ovanlig).
Juni, 2024. Aspskimmerfjärilen tyckte att min cykelsadel verkade intressant efter ca 15 km.
Juni, 2024. Sälgskimmerfjäril till vänster med ögonfläckar enbart på bakvingarna och aspskimmerfjäril till höger med ögonfläckar på både fram- och bakvingar.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Juni, 2024. Hade också turen att få en fin bild av en av Nordens största dagfjäriler, nämligen aspfjärilen, som kan ha upp till 90 mm mellan vingspetsarna.
Juni, 2024. Jag såg inte till några bänkar i området, men efter avslutad promenad, tyckte jag att det kunde vara lämpligt att inta lunchmackan och kaffe på denna stubbe. Efter en stund visade det sig dock att även rödmyrorna gillade denna stubbe.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.