KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Torslundagropen

Ortolansparv. Foto: Kaggen
Maj, 2016. Tyvärr har ortolansparven blivit ovanligare med tiden.

Torslundagropen är ett gammalt grustag i Hyvlingeåsen-Torslundaåsen, som lades ner för några år sedan och år 2005 omvandlades till ett naturreservat. Syftet med att bilda ett naturreservat var att gynna djur och växter, som trivs i torra miljöer.

När man går från parkeringen upp till själva reservatet, slås man av ett ganska ödsligt landskap med med fin sand, grus och kullerstenar. Om man sedan följer stigen (del av Upplandsleden) upp till toppen av åsen, som är 25 m hög, så har man en fin utsikt över själva reservatet och omgivande landskap. På botten av själva grusgropen har man anlagt en damm (fiskfri), som lockar till sig groddjur, salamandrar och vattenlevande insekter. I den östra kanten av reservatet rinner Gällbäcken, som gör att vissa fåglar trivs i reservatet.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
  • Ortolansparv (har dock blivit ovanlig)
  • Lövsångare

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2009, 10 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Upplandsstiftelsen
  • Skyddstyp: Naturreservat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Torslundagropen.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,75041°, Öst 17,08008°

Hitta hit:

Torslundagropen ligger i anslutning till väg C558 mellan Enköping och Vittinge. Från Uppsala åker man lämpligen väg 55 mot Enköping, men man åker av 55an vid Örsundsbro och där fortsätter man mot Nysätra-Torstuna på väg C569. I Torstuna svänger man av mot Enköping på väg C558 och efter drygt 2 km finns vägvisare mot Torslundagropen.

Bilder från Torslundagropen

Karta över Torslundagropens naturreservat. Upplandsleden är markerad med en röd prickad linje. Om man går Upplandsleden mellan Härnevi IP och Skattmansöådalen kan man göra en avstickare till slinga 23:1 där leden delar sig och då passerar man Torslundagropen. Den röda triangeln markerar utsiktsplatsen med fikabänken, som visas i bildspelet.
Maj, 2021. Informationsskylt vid Torslundagropens naturreservat.
Maj, 2021. Detaljer i informationsskylten.
April, 2023. Från informationsskyltarna kan man se Gälbäcken öster om Torslundagropen. Den rinner sedan öster om Vånsjöåsen och har sitt utlopp i Örsundaån vid Vånsjöbro. Från skyltarna ser man också väg C558.
April, 2023. Stigen, som leder upp till själva naturreservatet.
April, 2023. Den här vyn är det första man ser av Torslundagropen, men om man går fram till stenraden, ser man mer ...
April, 2023. Detta stenkumel har troligen anlagts med tanke på bl.a. övervintrande reptiler.
Maj, 2021. Här har man gjort iordning en sandbädd för sandlevande insekter.
Maj, 2021. På toppen av åsen finns ett bord med bänkar, där man kan sitta och njuta av utsikten.
April, 2023. Nu ser man toppen av Vånsjöåsen, där det finns en fikabänk, från vilken man har en fantastisk utsikt över naturreservatet.
April, 2023. På botten av Torslundagropen har man lagt ut stockar med borrade hål åt vildbin och andra steklar, som lägger sina ägg i dessa hålutrymmen.
April, 2023. Nu blommar tussilago på botten av Torslundagropen.
Maj, 2020. På bottnen av Torslundagropen kan titta på många vackra stenar. Foto: Irja.
April, 2023. På botten av Torslundagropen vid den nedre kanten av den högsta delen av Vånsjöåsen ligger dammen omgiven av många vackra stenar.
April, 2023. Står man innanför stenraden och tittar mot söder, så ser det ut så här.
April, 2023. Halvvägs upp mot toppen på åsen har man en fin överblick av Torslundagropen. Man ser bl.a. dammen och sandbäddarna, som båda bidrar till områdets biodiversitet.
April, 2023. Skylten, som pekar ut riktningarna på Upplandsleden.
April, 2023. Äntligen framma vid bordet på toppen av Vånsjöåsen, den perfekta platsen för intag av matsäcken och för att beundra utsikten..
April, 2023. Om man nu från toppen av åsen tittar ut över branten, får man en uppfattning om hur högt man befinner sig.
April, 2023. Om man inte vill gå tillbaka samma väg som man kom, så kan man följa den västra kanten av reservatat och försiktigt ta sig fram på den åskam, som är smal och brant. Kan dock ej rekommenderas för den som har anlag för svindel.
April, 2023. Nu blommar sälgen på buskar, som växer vid åskammen.
April, 2023. Nu närmar vi oss utgångspunkten och vi har stenröset på vänster sida.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.