KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Vånsjöåsen

Backsippor. Foto: Kaggen.
Maj, 2021. Backsippor i Vånsjöåsens sluttningar.
Ett besök på Vånsjöåsen i månadsskiftet april-maj kan bli en fin upplevelse tack vare den rika förekomsten av backsippa. Vånsjöåsen är faktiskt det område, som har den största mängden av backsippor i hela Uppsala län. Naturreservatet har delats i 2 delar och ett fornlämningsområde med särskilda bestämmelser har brutits ut ur reservatet. En torplämning finns i reservatets sydligaste del

Området är också värt ett besök på vintern, då man har chans att se varfågel, fjällvråk och kungsörn.

Några hundra meter söder om naturreservater rinner Örsundaån genom Vånsjöbro, där man kan se Upplands landskapsfisk, aspen, leka i april och under vintern kan man även se strömstaren dyka efter insektslarver.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området. På vinterna kan man se kungsörn, fjällvråk och varfågel i området.

Växter:

  • Backsippa
  • Låsbräken

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Enköping, 1958 resp. 8 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Staten, Vägverket och privata
  • Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Vånsjöåsen.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,74029°, Öst 17,09266°

Hitta hit:

Vånsjöåsens naturreservat ligger i anslutning till väg C558 mellan Enköping och Vittinge. Från Uppsala åker man lämpligen väg 55 mot Enköping, men man åker av 55an vid Örsundsbro och där fortsätter man mot Nysätra-Torstuna på väg C569. I Torstuna svänger man av mot Enköping på väg C558 och efter drygt 2,5 km finns vägvisare mot Vånsjöåsens naturreservat.

Bilder från Vånsjöåsen

Karta över Vånsjöåsens naturreservat, som är uppdelat på två närliggande områden. Mellan dessa två områden har ett fornlämningsområde brutits ut. Det går en liten väg till parkeringen, som är markerad med P på kartan. Vånsjöbro är markerat med VB och avfarten till Torslundagropens naturreservat är markerat med TG.
April, 2023. Den här informationsskylten möter man vid den södra ingången till reservatet, där det också finns en bra parkering. De orangemärkta skyltarna visar på riktningar i Upplandsleden.
Maj, 2021. Informationsskylt vid Vånsjöåsens naturreservat där man speciellt har tryckt på karaktärsarterna mindre blåvinge, hämpling och backsippa.
April, 2023. Man kommer in i reservatet från den södra ingången och regnvädret hängde i luften den här dagen.
April, 2023. Resterna av en gammal jordkällare från tiden när det här fanns en ett antal s.k. backstugor på 1700- och 1800-talet.
April, 2023. Upplandsleden (orange markering) går på själva åskammen och leder upp mot den högsta punkten på den här sidan av vägen.
April, 2023. På den östra sidan av åsen växer många enar. Man gallrar dock en del för att landskapet inte ska växa igen helt.
April, 2023. Odlingslandskapet öster om åsen och ner mot Rydaslätten.
April, 2023. Nu är vi lite högre upp på åsen och man börjar se rester av fornlämningar. På den den västra sidan och i sluttningen mot sydväst växer det stora mängder av backsippor under maj månad (se efterföljande två bilder).
Maj, 2021. Backsippor i de sydvästliga sluttningarna av Vånsjöåsen. Tyvärr ger inte bilden någon riktig rättvisa av blomprakten, som kan vara helt bedårande.
Maj, 2021. Närbilden ger dock en föraning om hur det kan se ut när marken är täckt av backsippor.
April, 2023. Odlingslandskapet fortsätter åt öster (Rydaslätten) och Gällbäcken, som mynnar i Örsundaån, rinner utefter Vånsjöåsens östra sida.
April, 2023. Detta är kanske den högsta punkten (krönet) på den här delen av åsen och här finns ett gammalt gravfält. Preliminära undersökningar har visat att gravfältet troligen användes under den senare delen av den äldre järnåldern (0-550 e. Kr.).
April, 2023. Gällbäcken slingrar sig fram utefter Vånsjöåsen och bidrar till biodiversiteten i området.
April, 2023. På bilden syns resterna av en grund till en backstuga.
April, 2023. Om man besöker Vånsjöåsens naturreservat får man inte missa den gamla fina stenbron i Vånsjö ca 600 m söder om naturreservatet. Där finns en liten parkering och ett fikabord. Från fikaplatsen kan man se när Näcken spelar för Sjöjungfrun.
April, 2023. Ett montage av Näcken och Sjöjungfrun så att de kommer lite närmare varandra, än de gör i verkligheten.
April, 2023. Så här ser bron ut från andra sidan och här har en kvarndamm funnits, men den har man rivit för att asparna ska kunna komma till lekplatser längre upp i ån. Den lilla vita bilen, som syns längst upp till höger i bilden, står på den perkeringsplats, som besökare kan använda.
April, 2023. Lite längre ner i Örsundaånån kan man med lite tur få se lekande aspar i april.
April, 2019. Asparna (Upplands landskapsfisk) leker i Örsundaån vid Vånsjöbro i april, när vattentemperaturen har nått upp till ca. +6 °C.
Januari, 2018. Bildspelet avslutas här med den osannolika lilla fågeln Strömstare, som födosöker obehindrat i nollgradigt vatten och ibland sitter på en gren och sjunger mitt i smällkalla vintern.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.