KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Arnöhuvud

Arnöhuvud. Foto: Kaggen.
Från Arnöhuvuds högsta punkt har man en fantastisk utsikt över den yttre delen av Lårstaviken och fjärden Gorran. Datum: 2023-07-18.
Arnöhuvud är att mycket trevligt och besöksvärt naturreservat, som utgör en del av den rullstensås (Uppsalaåsen), som går från Södertörn i söder till Billudden i norr vid Gävlebukten. Det finns flera stigar att välja och de är markerade med orangefärgade runda fläckar på träd. Huvudstigen går från parkeringen till utsiktsplatsen där det finns några lämpliga stenar att sitta på. Den första markerade stigen, som avviker till höger, leder ner till Reveludden. Reveludden är en smal halvö, där man från den norra spetsen har fin utsikt över Ekoln (Mälarens nordligaste fjärd). Den andra markerade stigen till höger leder ner till viken mellan Reveludden och Tyberget. Den tredje markerade stigen till höger leder också fram till utsiktsplatsen, men går närmare åskanten, så här kan man få en uppfattning om hur högt upp man verkligen är. Utsiktsplatsen ligger 45 m över vattenytan och vattnen utanför Arnöhuvud är nästan lika djupa.

Söder om utsiktsplatsen finns inga markerade stigar men det syns ändå ganska tydligt var stigen fortsätter och på den kan man komma ner till Arnöhuvuds sydspets. Därifrån ser man över till Stenholmen, som ligger i fjärden Gorran och är ett fågelskyddsområde med landstigningsförbud mellan den 1 april och 15 juli. Stenholmen bebos bl.a. av en skarvkoloni.

Däggdjur:

Tydliga spår av vildsvin kan ses i området.

Fåglar:

Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området. Havsörn, fiskgjuse och ormvråk.

Växter:

Ekbräken, örnbräken och trähjon. Tallört.

Övrigt:

I delar av området finns det många stora och döda granar, så besök i dessa delar av reservatet kan inte rekommenders under kraftig blåst. Runt huvudstigen växer framför allt tall, så en promenad där kan nog anses nästan riskfri.

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Håbo, 1977 resp. 250 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Staten
  • Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Arnöhuvud.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,72634°, Öst 17,56209°

Hitta hit:

Arnöhuvud ligger på den nordvästra delen av Skohalvön och avgränsas i väster, norr och söder av Gorran, Ekoln resp. Skofjärden, som är fjärdar i den nordligaste delen av Mälaren. För att komma till Arnöhuvud åker man väg 263 antingen från Enköpingshållet eller från Sigtunahållet. Vid skylten mot Skokloster, svänger man in på väg C555. Efter ca 7 km svänger man av mot norr vid skylten Naturreservat och sedan har man ca 2 km kvar till parkeringsplatsen.

Bilder från Arnöhuvud

Karta över Arnöhuvuds naturreservat. P markerar parkeringsplatsen. Siffran 1 markerar stigen till Reveludden (RU), 2 markerar stigen till Tyberget (TB) och 3 markerar en stig som går närmare själva åsbranten. UP markerar utsiktsplatsen där det finns stenar att sitta på. SS markerar Arnöhuvuds sydspets och det går en stig dit, även om den inte syns på kartan. Arnöhuvuds naturreservat ligger i direkt anslutning till Skoklosters naturreservat.
Juli, 2023. Informationsskylt vid parkeringen till naturreservatet Arnöhuvud.
Juli, 2023. Kartan över naturreservatet från föregående bild där stigarna finns markerade.
Juli, 2023. Här börjar stigen, som leder in i Arnöhuvuds naturreservat. Stigen markeras med orange-färgade fläckar på träden.
Juli, 2023. De mossbelupna stenarna ger ett trollskt intryck.
Juli, 2023. Här delar sig stigen första gången och går man till höger, så kommer man till Reveludden. Huvudstigen (rakt fram) leder så småningom fram till utsiktsplatsen.
Juli, 2023. Även stigen ner till Reveludden har orange markeringar.
Juli, 2023. Träd, som har fallit ner över stigen har i de flesta fall röjts undan.
Juli, 2023. Stigen ner till Reveludden kantas på flera ställen av den lilla nätta ormbunken ekbräken.
Juli, 2023. Vid Reveluddens nordspets kan man se Graneberg och Skarholmen mellan träden.
Juli, 2023. Om man zoomar in kan man också se ett par segelbåtar utanför Skarholmen.
Juli, 2023. När man går lite närmare vattnet och zoomar ut, så har man nästan hela Ekoln framför sig.
Juli, 2023. Tittar man åt väster, så ser man Tyberget och infarten mot Lårstaviken.
Juli, 2023. Tittar man åt öster, så ser man viken Svartan med häftiga klippor, som går ner i vattnet.
Juli, 2023. Stigen till höger leder ner till viken mellan Tyberget och Reveludden. Viker man av åt vänster från stigen kommer man till Tyberget.
Juli, 2023. Från stranden kan man se Reveludden till höger, Ekoln rakt fram och infarten mot Lårstaviken till vänster.
Juli, 2023. Mot Tyberget finns ingen stig, så man får leta sig from, vilket inte är helt riskfritt, som tydligt framgår av denna bild.
Juli, 2023. När man kommer upp på toppen av Tyberget har man dock en fantastisk utsikt över Ekoln, men ... ... ...
Juli, 2023. ... ... ... går man lite längre fram får man en fantastiskt fin överblick av Mälarens nordligaste fjärd -Ekoln.
Juli, 2023. I skogen runt Tyberget kan man träffa på den intressanta växten Tallört, som saknar klorofyll.
Juli, 2023. När solen lyser på huvudstigen kan det dyka upp vackra fjärilar. Här suger en pärlemorfjäril (troligen en silverstreckad pärlemorfjäril) nektar från en väddklint.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

Juli, 2023. Stigen till höger leder till utsiktsplatsen och stigen till vänster leder till Arnöhuvuds sydspets.
Juli, 2023. Vid utsiktsplatsen finns det några flata stenar, som man kan duka upp sin matsäck på.
Juli, 2023. Från utsiktsplatsen ser man fjärden Gorran till vänster och den yttre delen av Lårstaviken till höger.
Juli, 2023. Tyvärr ger inte denna bild någon uppfattning om hur brant det är här och hur högt fotografen står. Men det framgår ändå av önskvärd tydlighet att han står på en grusås.
Juli, 2023. När man fortsätter mot söder på den omarkerade stigen, så passerar man ett par fornlämningar och här visas en av dem.
Juli, 2023. Det går ganska brant ner mot vattnet och här passerar man ett fint bestånd av ormbunkar (troligen trähjon).
Juli, 2023. Naturen är ganska dramatisk och man kan undra vem som bor i denna grotta.
Juli, 2023. Nu är vi framme vid strandlinjen och här kan man på bildspelets sista bild se fågelskyddsområdet Stenholmen, som ligger i fjärden Gorran.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.