KNS-logotyp Kaggens Fågelsida

Kaggens mobilfågelsida

FågelobservationerSenaste observationer

Fågelbilder

Några av mina fågelbilder från Sverige, Frankrike, Botswana och Sri Lanka finns nu i en digital utställning på FSFs webbplats Fotografer och Fotokonst.

Notisens datum: 2020-09-09

Fågelobservationer 2015 - 2020

Nedanstående tabell är sorterad taxonomiskt. Klicka på en spaltrubrik om du vill sortera i bokstavsordning eller efter första observationsdatum något av åren.

Fågelart202020192018201720162015Vetenskapligt namn
Knölsvan2020-01-032019-01-032018-04-032017-01-032016-03-262015-04-21Cygnus olor
Sångsvan2020-01-052019-01-032018-03-272017-02-282016-03-162015-07-07Cygnus cygnus
Bläsgås-2019-03-272018-04-11-2016-03-24-Anser albifrons
Sädgås-2019-03-272018-04-11-2016-09-02-Anser fabalis
Grågås2020-03-092019-02-272018-04-032017-03-122016-03-162015-04-08Anser anser
Kanadagås2020-03-222019-03-252018-04-112017-03-222016-03-16-Branta canadensis
Vitkindad gås-2019-03-272018-04-11-2016-03-24-Branta leucopsis
Gräsand2020-01-052019-01-052018-01-062017-01-032016-01-032015-04-13Anas platyrhynchos
Snatterand2020-05-052019-04-262018-04-16---Anas strepera
Stjärtand----2016-04-01-Anas acuta
Skedand2020-05-052019-05-20----Anas clypeata
Bläsand2020-04-10-----Anas penelope
Kricka2020-04-102019-03-262018-04-112017-04-232016-03-272015-04-13Anas crecca
Amerikansk kricka----2016-04-05-Anas carolinensis
Årta2020-04-102019-04-262018-04-28---Anas querquedula
Vigg2020-02-042019-01-032018-04-282017-01-032016-04-012015-03-21Aythya fuligula
Knipa2020-02-042019-03-222018-04-112017-03-282016-03-162015-03-30Bucephala clangula
Salskrake------Mergus albellus
Storskrake2020-01-052019-01-072018-04-212017-03-272016-01-032015-03-21Mergus merganser
Rapphöna2020-01-242019-08-22----Perdix perdix
Fasan2020-01-132019-04-102018-01-192017-01-152016-03-162015-04-08Phasianus colchicus
Svarthakedopping2020-05-112019-04-262018-04-22-2016-04-18-Podiceps auritus
Smådopping2020-05-08-----Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping2020-04-112019-04-032018-04-212017-03-282016-04-012015-04-13Podiceps cristatus
Gråhakedopping2020-05-052019-05-202018-04-19---Podiceps grisegena
Storskarv2020-04-102019-03-232018-04-282017-04-292016-04-082015-04-13Phalacrocorax carbo
Rördrom-2019-05-202018-05-02---Botaurus stellaris
Ägretthäger--2018-05-02---Casmerodius albus
Gråhäger2020-04-112019-03-302018-04-162017-03-292016-05-052015-03-30Ardea cinerea
Havsörn2020-01-242019-01-032018-02-032017-01-242016-02-082015-01-26Haliaeetus albicilla
Fiskgjuse-2019-05-202018-06-242017-07-112016-04-052015-04-21Pandion haliaetus
Kungsörn------Aquila chrysaetos
Brun kärrhök2020-05-052019-04-032018-04-172017-04-222016-04-082015-04-13Circus aeruginosus
Ormvråk2020-01-022019-02-272018-01-202017-02-212016-02-012015-02-11Buteo buteo
Fjällvråk2020-02-102019-12-28----Buteo lagopus
Sparvhök2020-01-092019-01-272018-02-04-2016-01-082015-01-13Accipiter nisus
Duvhök2020-03-29-2018-01-28---Accipiter gentilis
Tornfalk2020-01-132019-07-192018-07-282017-08-102016-04-08-Falco tinnunculus
Vattenrall---2017-02-06--Rallus aquaticus
Rörhöna2020-05-052019-04-052018-04-19---Gallinula chloropus
Sothöna2020-05-082019-03-272018-04-112017-05-292016-04-18-Fulica atra
Trana2020-03-112019-03-092018-03-252017-03-172016-03-192015-03-19Grus grus
Strandskata2020-05-052019-04-24----Haematopus ostralegus
Mindre strandpipare2020-05-05--2017-05-29--Charadrius dubius
Tofsvipa2020-03-092019-03-222018-03-272017-03-222016-03-162015-04-13Vanellus vanellus
Grönbena2020-05-05---2016-05-052015-05-09Tringa glareola
Skogssnäppa--2018-04-172017-04-232016-07-042015-04-21Tringa ochropus
Drillsnäppa2020-04-142019-07-25-2017-05-21--Actitis hypoleucos
Rödbena-----2015-04-21Tringa totanus
Gluttsnäppa2020-05-08--2017-04-28--Tringa nebularia
Storspov-2019-07-03----Numenius arquata
Småspov2020-05-05-2018-05-02---Numenius phaeopus
Morkulla-2019-07-282018-05-142017-06-072016-05-09-Scolopax rusticola
Enkelbeckasin2020-04-102019-04-052018-04-162017-04-232016-04-082015-04-21Gallinago gallinago
Brushane2020-05-08-----Philomachus pugnax
Skrattmås2020-04-142019-03-272018-04-112017-04-212016-05-022015-03-30Larus ridibundus
Fiskmås-2019-03-252018-04-172017-04-042016-04-012015-04-21Larus canus
Gråtrut2020-03-012019-04-032018-04-172017-09-07--Larus argentatus
Havstrut---2017-09-182016-08-23-Larus marinus
Fisktärna2020-05-052019-05-012018-04-212017-04-292016-05-052015-05-16Sterna hirundo
Tamduva2020-01-07-2018-10-162017-01-20--Columba livia (domest.)
Skogsduva2020-03-092019-02-272018-03-282017-03-25-2015-05-16Columba oenas
Ringduva2020-03-092019-03-202018-03-312017-03-172016-03-272015-03-30Columba palumbus
Gök2020-05-112019-05-222018-05-152017-05-272016-05-092015-05-21Cuculus canorus
Kattuggla-2019-01-16--2016-10-222015-06-05Strix aluco
Tornseglare2020-06-132019-05-302018-05-252017-06-032016-05-202015-06-04Apus apus
Kungsfiskare---2017-07-11--Alcedo atthis
Spillkråka2020-08-182019-01-232018-07-272017-02-212016-09-062015-04-21Dryocopus martius
Gröngöling2020-01-292019-02-132018-01-312017-02-072016-03-092015-07-14Picus viridis
Gråspett------Picus canus
Större hackspett2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Dendrocopos major
Mindre hackspett-2019-04-01-2017-06-22-2015-03-30Dendrocopos minor
Göktyta2020-04-202019-04-262018-04-212017-05-022016-04-232015-04-23Jynx torquilla
Sånglärka2020-03-272019-03-222018-04-012017-03-122016-03-162015-03-30Alauda arvensis
Ladusvala2020-05-102019-05-272018-05-202017-06-062016-05-302015-05-16Hirundo rustica
Hussvala-2019-05-292018-05-022017-08-15--Delichon urbicum
Ängspiplärka-2019-05-20----Anthus pratensis
Trädpiplärka2020-05-21-2018-04-30-2016-06-11-Anthus trivialis
Sädesärla2020-04-102019-04-022018-04-082017-04-242016-04-122015-04-13Motacilla alba
Strömstare2020-01-24-2018-01-202017-01-242016-12-15-Cinclus cinclus
Sidensvans2020-02-022019-01-082018-01-292017-01-022016-01-032015-01-07Bombycilla garrulus
Järnsparv-2019-04-10----Prunella modularis
Rödhake2020-04-102019-03-272018-01-212017-04-212016-04-112015-04-30Erithacus rubecula
Näktergal2020-05-072019-05-212018-05-052017-05-162016-05-182015-06-04Luscinia luscinia
Rödstjärt--2018-08-13--2015-05-03Phoenicurus phoenicurus
Stenskvätta2020-05-062019-04-262018-04-252017-05-212016-04-222015-05-10Oenanthe oenanthe
Buskskvätta--2018-07-072017-05-162016-05-052015-05-09Saxicola rubetra
Taltrast2020-03-262019-04-032018-04-092017-04-212016-05-242015-04-23Turdus philomelos
Rödvingetrast-2019-04-102018-04-092017-03-262016-04-162015-04-15Turdus iliacus
Dubbeltrast-----2015-04-15Turdus viscivorus
Björktrast2020-01-052019-01-022018-01-032017-01-022016-01-022015-01-01Turdus pilaris
Koltrast2020-01-022019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Turdus merula
Trädgårdssångare2020-06-03-----Sylvia borin
Svarthätta--2018-05-18-2016-05-242015-05-03Sylvia atricapilla
Törnsångare2020-05-052019-06-012018-06-26---Sylvia communis
Sävsångare2020-06-21-2018-05-052017-06-062016-05-24-Acrocephalus schoenobaenus
Gräshoppsångare----2016-05-242015-06-04Locustella naevia
Rörsångare-2019-07-202018-05-26-2016-05-24-Acrocephalus scirpaceus
Trastsångare----2016-07-03-Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare2020-06-022019-06-05--2016-05-24-Hippolais icterina
Lövsångare2020-05-16-2018-05-212017-06-282016-05-05-Phylloscopus trochilus
Grönsångare-2019-05-192018-04-30-2016-06-11-Phylloscopus sibilatrix
Gransångare---2017-08-222016-09-21-Phylloscopus collybita
Gärdsmyg-2019-06-18-2017-03-112016-10-21-Troglodytes troglodytes
Grå flugsnappare-2019-07-062018-06-13-2016-06-11-Muscicapa striata
Svartvit flugsnappare2020-05-022019-04-282018-04-302017-05-012016-05-062015-04-27Ficedula hypoleuca
Talgoxe2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Parus major
Svartmes--2018-01-262017-01-22--Parus ater
Blåmes2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Parus caeruleus
Tofsmes---2017-01-222016-12-202015-01-01Parus cristatus
Entita 2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-032015-01-01Parus palustris
Stjärtmes-2019-12-072018-03-012017-01-22--Aegithalos caudatus
Nötväcka2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Sitta europaea
Trädkrypare2020-08-102019-02-252018-01-162017-01-262016-09-222015-03-30Certhia familiaris
Varfågel2020-03-09---2016-01-20-Lanius excubitor
Törnskata2020-05-25-2018-08-16---Lanius collurio
Skata2020-01-072019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Pica pica
Nötskrika2020-01-292019-09-252018-01-132017-01-182016-03-292015-01-10Garrulus glandarius
Nötkråka---2017-12-29--Nucifraga caryocatactes
Kaja2020-01-022019-02-112018-01-202017-01-102016-01-032015-04-21Corvus monedula
Gråkråka (Kråka)2020-01-022019-01-022018-01-202017-01-032016-01-012015-01-15Corvus cornix
Korp2020-01-022019-01-202018-01-032017-01-202016-01-022015-01-01Corvus corax
Stare2020-03-062019-03-222018-04-012017-03-202016-02-202015-04-05Sturnus vulgaris
Gråsparv-2019-01-022018-01-062017-02-042016-01-012015-12-01Passer domesticus
Pilfink2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Passer montanus
Bofink2020-03-202019-03-102018-03-102017-03-202016-02-142015-03-21Fringilla coelebs
Bergfink--2018-04-09--2015-01-01Fringilla montifringilla
Hämpling2020-04-23-2018-04-26-2016-05-022015-05-14Carduelis cannabina
Gråsiska-2019-01-012018-01-012017-12-042016-01-042015-12-14Acanthis flammea flammea
Steglits2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-042015-01-02Carduelis carduelis
Grönfink2020-01-012019-01-012018-01-012017-01-022016-01-012015-01-01Carduelis chloris
Grönsiska2020-02-012019-04-052018-01-012017-03-012016-01-032015-02-02Carduelis spinus
Domherre2020-01-112019-01-012018-01-012017-01-022016-01-032015-01-02Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck2020-01-272019-01-012018-01-042017-01-022016-03-042015-01-18Coccothraustes coccothraustes
Sävsparv2020-05-252019-04-032018-04-282017-04-262016-04-08-Emberiza schoeniclus
Ortolansparv----2016-05-05-Emberiza hortulana
Gulsparv2020-02-042019-01-012018-01-232017-01-042016-01-012015-01-04Emberiza citrinella

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.